Fotosentezde Minimum Kuralı

Işık şiddeti, ışığın dalga boyu, karbondioksit miktarı, ortam pH, mineral, sıcaklık, yaprak genişliği, kloroplast sayısı, stoma sayısı, kutikula kalınlığı gibi genetik ve çevresel faktörlere fotosentez hızına etki etmektedir. Burada önemli olan bir bilgi eğer fotosentezin hızına etki eden bir faktörlerden herhangi biri fotosenteze etki ediyorsa sadece o faktörün hızının veya derecesinin artması fotosentez hızının artmasına neden olabilir. Bunu bir örnek ile açıklamak gerekirse, örneğin fotosentez hızını eğer kloroplast etki ediyorsa fotosentezin hızını yalnızca kloroplastın artışı sağlayabilmektedir.

Fotosentezde minimum kuralı işte tamda yukarıdaki bilgiye dayanmaktadır. Minimum yasası fotosentez hızına birçok etki faktörü olmasına karşın bunların içerisinden en az derece (minimum) etki edenin yapacağı etki fotosentez hızını etkilemektedir.


Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi koşullar sabit tutulmak üzere CO2 yoğunluğu artırılırsa, düşük ışık şiddetinde fotosentez hızı A eğrisinde görüldüğü gibi maksimuma ulaşacaktır. Fakat daha sonra CO2 miktarı artsa da fotosentez hızı değişmeyecektir. Çünkü burada ışık şiddeti sınırlayıcı bir faktördür.

Eğer ışık şiddeti biraz artırılırsa B eğrisi ve daha çok artırılırsa da C eğrisi elde edilecektir. Düşük CO2 konsantrasyonunda fotosentez hızı sadece CO2 miktarına bağlıdır. CO2 bol olduğu zaman fotosentezin hızı ışığın şiddetine göre değişir. Buna göre, iki faktörden hangisinin miktarı daha düşükse minimum yasası gereğince fotosentezin hızını o faktör belirler.

 

FOTOSENTEZDE MİNİMUM KURALI – PDF


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here