Fotosentez ve Oksijenli solunum Arasındaki Farklar

Canlılar yaşamsal faliyetlilerini ve canlılıklarını sürdürebilmek için besin ve
enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bizde bu yazımızda canlıların besin ve enerji elde
etmek için kullandıkları fotosentez ve oksijenli solunum arasındaki farkları
ifade edeceğiz.

Fotosentez olayında, güneş enerjisi kullanılarak organik madde sentez
gerçekleştirilirken, oksijenli solunum ise oksijeni kullanarak organik
maddelerden ATP üretilmektedir.

Oksijenli Solunum ve Fotosentez Arasında Farklar

 • Fotosentez olayı yapısı içerisinde klorofil bulunan canlılarda meydana
  gelmektedir. Oksijenli solunum ise bazı bakteri türlerinde, bir hücrelerin
  çoğunda ve çok hücreli canlılarda meydana gelmektedir.
 • Fotosentez tepkimeleri prokaryot canlıların sitoplazmasında ve ökaryot canlıların kloroplast organeli olarak adlandırılan yapısında meydana gelirken,
  oksijenli solunum ise prokaryot canlıların sitoplazmasında ve ökaryot
  canlıarın ise pirüvata kadar olan kısmı sitoplazmada pürivattan sonrası ise
  mitokondride meydana gelmektedir.
 • Fotosentez olayı ışığın bulunduğu ortamlarda ve sadece gündüz
  gerçekleşirken, oksijenli solunum ise gece ve gündüz gerçekleşir.
 • Fotosentez reaksiyonlarında karbondioksit (CO2), su (H2O), H2S ve H2
  gibi maddeler kullanılır ve harcanırken, oksijenli solunumda ise glikoz,
  aminoasit, yağ asidi, gliserol ve oksijen kullanılır ve harcanır.

 • Fotosentez sonucu oluşan ürünler glikoz ve oksijendir. Oksijenli solunumda
  ise oluşan son ürün karbondioksit (CO2) ve su (H2O)’dur.
 • Fotosentez olayında elde edilmek istenen asıl amaç organik besin ve
  oksijen (O2) üretmektir. Oksijenli solunum olayında asıl amaç ise ATP yani
  enerji elde etmektir.
 • Fotosentez olayında inorganik maddeler organik maddelere ve basit gazlara
  dönüşmektedir. Oksijenli solunumda ise organik maddeler inorganik
  maddelere dönüşmektedir.
 • Fotosentez tepkimeleri sonucu ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine
  dönüşmektedir. Oksijenli solunum olayında ise kimyasal bağ enerjisi ATP ve
  ısı enerjisine dönüşmektedir.
 • Fotosentez olayında ışık enerjisi kullanılarak ATP üretilirken, oksijenli
  solunumda ise substrat seviyesinde ve oksitatif fosforilasyon ile ATP
  üretilmektedir.
 • Fotosentez tepkimelerinde görev alan elektron taşıma sistemi (ETS)
  elemanları, ferrodoksin, sitokrom, plastokinon ve plastosiyanin’dir.
  Oksijenli solunumda ise ETS elemanlarının tümü görev almaktadır.
 • Fotosentez sonucu canlının ağırlığı artmaktadır. Oksijenli solunumda ise
  bunun tam tersi gerçekleşir.

 • Fotosentez sonucu oluşan kimyasal bağ enerjisi depo edilirken, oksijenli
  solunumda elde edilen ATP ve ısı enerjisi kullanılır.
 • Fotosentez tepkimeleri enerji alan endergonik tepkimelerdir. Oksijenlisolunum ise enerji veren ekzergonik tepkimelerdir.

FOTOSENTEZ VE OKSİJENLİ SOLUNUM ARASINDAKİ FARKLAR – PDF

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here