Fotosentez Tepkimeleri (Reaksiyonları)

Fotosentez reaksiyonları (tepkimeleri) güneş ışınlarından alınan enerjiyle inorganik maddelerden organik maddeler üreterek kimyasal bağ enerjisi üretmektedir. Diğer yazılarımızda değindiğimiz gibi fotosentez bitki ve alg’lerin yapısı içerisinde bulunan kloroplast organelinin içerisinde gerçekleşir. Fotosentez reaksiyonları (tepkimeleri) tek bir kimyasal eşitlik ile ifade edilse de aslında ışığa bağımlı reaksiyonlar (tepkimeler) ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar (tepkimeler) olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır.

Fotosentez tepkimeleri (reaksiyonları)

1. Işığa Bağımlı Tepkimeler (Reaksiyonlar)
2. Işıktan Bağımsız Tepkimeler (Reaksiyonlar)


Işığa bağlı tepkimeler güneş ışınlarından aldıkları enerjiyi tilakoit zarlarda ATP ve NADPH + H sentezini gerçekleştirir.

Işıktan bağımsız reaksiyonlar ise havadaki kirli hava olan karbondioksiti (CO2) alır ve stromada Bir çok enzimin yardımıyla organik moleküllerin yapısına katarak şeker elde edilmesini sağlar. Işıktan bağımsız tepkimeler veya bir diğer ifadeyle reaksiyonlarda güneş ışığı her ne kadar kullanılmasa da ışığa bağımlı tepkimelerde elde edilen ATP ve NADPH + H kullanılmaktadır.

Şimdi ışığa bağımlı reaksiyonlar ve Işıktan bağımsız reaksiyonları (tepkimeler) ayrı başlıklar altında inceleyemeden önce sizlere yükseltgenme (oksidasyon ve indirgenme (redüksiyon) olaylarını kısaca anlatmamız gerekmektedir. Bir atom vera molekülün elektron veya hidrojen (H) alması olayına yükseltgenme (oksidasyon) denilmektedir. yükseltgenmenin tam tersine yani bir atom veya molekülün elektron veya hidrojen vermesine indirgenme (redüksiyon) denilmektedir.


 

IŞIĞA BAĞIMLI TEPKİMELERİNİ KISACA ÖZETLEMEK GEREKİRSE :

  • Bu tepkimelerde amaç ışıktan bağımsız tepkimeler için ATP ve NADPH + H üretmektir.
  • Bu tepkimeler ışık ve klorofil olmadan gerçekleşmemektedir.
  • Işığa bağımlı reaksiyonlar kloroplast içerisinde yer alan tilakoit zarda gerçekleşmektedir.
  • Işığa bağımlı tepkimelerde kullanılan enzimler koenzim olduğu için ışık şiddeti büyük öenm taşımaktadır.

  • Bu tepkimelerde ilk gerçekleşen olay fotosistem I ve fotosistem II’nin klorofil a moleküllerinin ışığı emmesiyle elektron kaybının oluşmasıdır. Yani bir diğer ifadeyyle yükseltgenmesidir.
  • İkinci olay ise suyun fotolizidir. Işık enerjisi ve enzimlerle su moleküllerinin iyonlarına ayrışması olayına suyun fotolizi denilmektedir.
  • Bu iki olayın ardından fotofosforilasyon ile ATP üretilir ve NADP indirgenir. Bir diğer ifadeyle NADPH + H üretimi sağlanır.
  • Fotosistem I ve II’nin tek ortak amacı NADPH +H üretimini gerçekleştirmektir.

Fotosentezde kullanılan suyun önemi 3 madde ile açıklarsak ;
1. NADP için H (hidrojen) kaynağı sağlamak.
2. Atmosfer için oksijen sağlamak.
3. Fotosistem II içindeki klorofil için elektron kaynağı saplamaktır.


FOTOSENTEZİN IŞIKTAN BAĞIMSIZ TEPKİMELERİ (REAKSİYONLARI)

Bu konuyu farklı bir başlık altında ele aldık yazının üzerini tıklamanız fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

 


 

 

 

 


 

8 YORUMLAR

  1. […] fosfatın emilmesi için bitkiye geniş bir yüzey sağlar ve köklerinde yaşadıkları bitkinin fotosentez ürünlerinden […]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here