Erezyon Nedir? Erezyonun Nedenleri ve Önleme Yöntemleri

Erozyon (toprak aşınması), koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır.

Akarsu ve rüzgar erozyonunun birlikte etkili olduğu yerlerin ortak özelliği bitki örtüsü bakımından fakir olmalarıdır.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toprak kaybı sürecinin en önemli etkeni erozyondur. Arazi eğimi, iklim, bitki örtüsü ve toprak özelliklerinin etkileşimi sonucu oluşan doğal erozyonun yanı sıra, insanın doğaya müdahalesi temeline dayanan bir dizi yapay etken, erozyonu bir afet niteliğine dönüştürmektedir.


Türkiye kara yüzeyinin %90’ında çeşitli şiddetlerde erozyon devam etmektedir. Türkiye’de akarsularla birlikte birim alandan taşınan toprak, ABD’nin 7, Avrupa’nın 17 ve Afrika’nın 22 katı daha fazla düzeydedir.

EREZYONUN NEDENLERİ

Erozyona neden olan en önemli iki etken, akarsu ve rüzgardır.

Bunlar;

1) AKARSU:

 • Bol Yağış
 • Arazinin Eğimi
 • Bitki Örtüsünün Azlığı
 • Toprak Yapısı

2) RÜZGAR:

 • Rüzgarın hızı
 • Toprak yapısı
 • Bitki örtüsünün azlığı

Yukarıda maddeler haline getirdiğimiz nedenlerden dolayı erozyon oluşur. Buda, arazinin doğal dengesinin bozulmasına ve tarımsal alanlarda verim kaybına neden olmakta ve şehirlere göçü hızlandıran sebeplerin başında gelmektedir.

EREZYONU ÖNLEME VE AZALTMA YÖNTEMLERİ

Erozyonu önlemenin ya da en aza indirmenin belli başlı yöntemleri;

 1. Eğimli alanlardaki tarım alanları,eğim yönünde sürülmeli.
 2. Arazinin envanteri(ormanlık alan,otlaklık alan,tarım v.b) çıkarılmalı.
 3. Doğal dengesi bozulmuş alanlar,bilimsel çalışmalar yapılarak ağaçlandırılmalı.Bu amaçla okullarımıza uygulamalı ders konmalı.
 4. Elinde tarım arazisi bulunan halkımız eğitimden geçirilerek,hem kendi hem de ülke çıkarlarına yönelik tarımsal faaliyetler yapması sağlanmalı.
 5. Bu amaçla kurulmuş (TEMA gibi) vakıf ve dernekler desteklenmeli, yenilerinin kurulması teşvik edilmeli ve milyonlarca öğrencimizin bu gibi kuruluşlarda aktif olarak görev alması sağlanmalıdır.

Görüldüğü gibi erozyon felaketi aza indirilebilir bir doğa olayıdır. Ancak ülkemizde TEMA vakfından başka her hangi bir kurum yada kuruluş tarafından ciddi bir çalışma yapılmamaktadır. Bizde erozyon felaketi hakkında tüm halk bilinçlendirilmeli ve eğitilmelidir. Bu olay ancak ele ele verilerek indirgenebilir. Yoksa vakıf çalışmaları veya tek birey çalışmaları erozyonu durdurmaya yetecek güçte değildir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here