Epidermis Hücrelerinin Farklılaşması ile Oluşan Yapılar

Epidermis biktilerin kökünü, yapraklarını ve genç dallarını saran koruyu bir dokudur. Epirdermis mersitem (bölünür) doku tabakasından oluşan bir dokudur. Epidermsi hücreleri canlı olmalarına karşın kloroplastları olmadığı için fotosentez yapmamaktadırlar. Epidermisler büyük kofullara sahip ve hücreleri arasındaki boşluklar bulunmamaktadır. Epidermis üzerinde kutikula adı verilen bir tabaka bulunmaktadır.

EPİDERMİS HÜCRELERİNİN FARKLILAŞMASI İLE OLUŞAN YAPILAR

TÜY

Epidermis hücrelerin yüzeyinde çıkıntılar bulunmaktadır. Bu çıkıntılar yüzeyden dışarıya doğru oluşmaktadır. Bu yapılara tüy denilmektedir.


Bitkilerin köklerinde bulunan emici tüyler ve yaprakların yüzeyinde bulunan tüyler bu yapılardan oluşmaktadır.

EMERGENS

Epidermis hücrelerinde meydana gelen çıkıntıların altında bulunan dokularla birlikte meydana gelenn kalın ve sivri yapılara emergens denilmektedir. Buna en güzel örnek; gülün dikenidir.

HİDATOT

Bitkilerin yapraklarının yüzeyinde epirdermis hücrelerinin sarılmayıp boş bırakıldığı alanlara hidatot denilmektedir. Bitkilerde bulunan bu hidatotlar suyu sıvı halde dışarıya bırakmakla görevlidir. Bu olaya gutasyon denilmektedir.


STOMA

Bitkilerde üzerinde bitkinin gaz alış verişini sağlayan özel yapılardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here