DNA Polimeraz

DNA polimeraz, DNA’nın yapı taşları olan nükleotidleri bir araya getirerek DNA molekülleri oluşturan enzimlerdir. Bu enzimler DNA replikasyonu için esastır ve genellikle bir orijinal DNA molekülünden iki özdeş DNA ipliği oluşturmak için çiftler halinde çalışır. Bu süreçte, DNA polimeraz mevcut DNA iplerini mevcut olanlarla eşleşen iki yeni iplik oluşturmak üzere okur.

Bir hücre bölündüğü zaman, DNA polimerazın hücrenin DNA’sını kopyalamaya yardımcı olması gerekir, böylece orijinal DNA molekülünün bir kopyası kız hücrelerin her birine iletilebilir. Bu şekilde, genetik bilgi nesilden nesile aktarılır.

Replikasyon gerçekleşmeden önce, helisaz adı verilen bir enzim DNA molekülünü sıkı dokunmuş formundan çözer. Bu, çoğaltma için şablon olarak kullanılabilecek iki tek DNA dizisi vermek için çift şeritli DNA’yı açar veya çözer.


DNA polimeraz, yeni oluşturucu iplikçiğin 3 ‘ucuna yeni serbest nükleotidler ekler ve 5’ ila 3 ‘yönünde uzatır. Bununla birlikte, DNA polimeraz bu yeni zincirin kendi başına oluşumuna başlayamaz ve sadece önceden var olan bir 3’-OH grubuna nükleotidler ekleyebilir. Bu nedenle nükleotitlerin eklendiği bir primer gereklidir. Primerler genellikle RNA ve DNA bazlarından oluşur ve ilk iki baz her zaman RNA’dır. Bu primerler primaz adı verilen başka bir enzim tarafından yapılır.

Her ne kadar DNA polimerazın işlevi son derece doğru olsa da, kopyalanan her bir milyar baz çifti için bir hata yapılır. Bu nedenle DNA, kopyalandıktan sonra DNA polimeraz tarafından “prova baskı” yapılarak yanlış yerleştirilmiş baz çiftleri düzeltilebilir. Bu, kız hücreler üzerine geçirilen orijinal DNA zincirinin bütünlüğünü korur.

DNA Polimerazın Yapısı

DNA polimerazın yapısı oldukça korunmuştur, bu da onların katalitik alt-birimlerinin, alanlarının nasıl yapılandırıldığına bakılmaksızın bir türden diğerine çok az farklılık gösterdiği anlamına gelir. Bu yüksek oranda korunmuş yapı genellikle, gerçekleştirdikleri hücresel işlevlerin hayati ve yeri doldurulamayacağına ve dolayısıyla evrimsel avantajlarını sağlamak için katı bir bakım gerektirdiğine işaret etmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here