DNA Görevleri

DNA nedir? DNA görevleri nelerdir? DNA bağlantıları nelerdir? Maddeler halinde DNA görevleri?

Deoksiribo nükleik asit bir diğer ifade ile DNA, tüm organizmaların ve bazı virüs türlerinin canlılık ve biyolojik gelişmelerini kontrol eden ve genetik bilginin depo edildiği nükleik asittir. DNA‘nın en önemli özelliklerinden biri genetik bilginin uzun süreli saklanmasıdır. DNA yani deoksiribo nükleik asit hücre için önemli olan protein ve RNA’nın yapımı için gerekli olan bilgiyi taşımaktadır. Deoksiribo nükleik asit (DNA) molekülünün ana temel iki görevi bulunmaktadır. DNA‘nın birinci görevi organizma içerisinde metabolik olayları kontrol etmesi, ikinci görevi ise genetik bilgilerin saklanması ve bu bilgilerin nesilden nesile aktarılmasıdır. DNA molekülü yapısı içerisinde proteinlerin yapımı ve nerede kullanılacağına dair bilgileri taşıdığı için protein sentezinden sorumludur. Hücrelerin bölünme olayı sırasında DNA‘da kendini eşlemektedir. Bu işlem gerçekleştiği safhada DNA hiçbir değişime uğramadan bölünen hücreye aktarılır.

DNA Görevleri

 • DNA kendini eşleyerek, üreme ve genetik bilgilerin nesilden nesilden aktarılmasından sorumludur.
 • Protein sentezi için gerekli bilgileri yapısında taşıyan DNA protein sentezini sağlayarak hücre yönetimini sağlamaktadır.
 • Hücre içerisinde önemli olan hayati olayların kontrolünü sağlamaktadır.
 • Genetik bilginin nesilden nesile aktarılmasında sorumludur.
 • DNA genlerin yapısını oluşturmaktadır.
 • Yaşamın, enzimlerin ve protein sentezinin bilgisini taşımaktadır.
 • Hücre için önemli olan metabolik olayların kontrol edilmesinde rol almaktadır.

DNA (Deoksiribo nükleik asit) yapısındaki bağlantılar ;

 • Adenin (A) = Timin (T) ve Guanin (G) = Sitozin (C)
 • Pürin = Primidin
 • Toplam nükleotid = Adenin + Timin + Guanin + Sitozin
 • 2’li hidrojen bağı = Adenin = Timin
 • 3’lü hidrojen bağı = Guanin = Sitozin (C)
 • Toplam nucleotid . ½ = Pürin veya primidin
 • Nükleotid sayısı = Pentoz (deoksiriboz) = (Fosforik asit) n + 4
 • Toplam Hidrojen bağı sayısı = 2’li H bağı x 2 + 3’lü hidrojen bağı x 3
 • Toplam Hidrojen bağı sayısı = Toplam Nükleotid + Guanin

DNA (deoksiribo nükleik asit) ve diğer biyoloji konuları hakkında bilgiler sitemiz içerisinde yer almaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here