DNA Genel Özellikleri Nelerdir?

DNA (deoksiribo nükleik asit) nedir? DNA’nın özellikleri? Maddeler halinde DNA’nın özellikleri nelerdir?

Hidrojen bağları ile bağlanmış çift sarmal yapının karşılıklı olarak bağlanması sonucu meydana gelen ve tüm organizmaların hücrelerinde gerçekleşen metabolik olayların devamlılığını oluşturarak kontrolü elinde tutan, genetik bilgiyi nesilden nesile geçişini sağlayan yapılara DNA (Deoksiribo Nükleik Asit) denilmektedir.

DNA Genel Özellikleri 

 • DNA hücrenin yönetim ve kalıtım merkezidir.
 • DNA çift zincirli sarmal yapıya sahiptir.
 • DNA’nın özel baz ve özel şekeri bulunmaktadır. Özel şekeri deoksiriboz, özel bazı ise timin‘dir.
 • DNA’nın toplam nükleotid sayısı, toplam şeker sayısına, toplam fosfat sayısına ve toplam baz sayısına eşittir.
 • DNA’nın karşılık zincirlerinde A – T, G – S bazları bulunmaktadır. Yani adenin bazının karşısına timin, guanin bazının karşısına ise sitozin gelmektedir.
 • Adenin ve timin ikili zayıf hidrojen bağı ile bağlı olmakla beraber guanin ve sitozin üçlü zayıf hidrojen bağı ile bağlıdır.
 • DNA Pürin ve Pirimidin bazlarından oluşmaktadır. Pürin, adenin ve guanindir, pirimidin ise sitozin, urasil ve timindir. Pürin karşısına pirimidin gelir ve bazların oranı 1’dir.
 • DNA genetik bilginin depo edildiği bir yapıdır.
 • DNA’nın çift ipliği ve nükleotitleri arasındaki uzaklık eşittir.
 • DNA yapısındaki çeşitlilik nükleotit çeşitliliğinden değil nükletit sırası ve sayısı sayesinde belli olur.
 • Bir canlının tüm hücrelerinde DNA dizilimi aynıdır. Farklı olan genlerin pasif yada aktif oluşu ve bunlara ek olarak protein çeşitliliğidir.
 • DNA hücre bölünmesinin gerçekleştiği interfaz evresinin S safhasında kendini eşlemeye başlar. Deoksiriboz nükleik asit (DNA) kendisini semikonservatif yani yarı konumlu olarak eşler.
 • DNA tüm canlılarda ve bazı virüslerde bulunmaktadır.
 • Organel DNA’ları bulunduğu organelin bilgileri taşımaktadır.
 • DNA su ile parçalanır ve buna ek olarak DNA’yı parçalayan enzimler ve yapan enzimler bellidir.
 • DNA molekülünün parçalanabilmesi için su molekülüne ihtiyaç duyulmaktadır. DNA’nın toplam nükleotit sayısı (n) ile ifade edilecek olursak DNA’nın nükleotitlerine kadar parçalanması için gerekli su miktarı (n-2) dir. DNA’nın en küçük bileşenlerine (fosfat, şeker ve bazlarına) kadar parçalanması için gerekli su miktarı ise (3n-2) formülü ile hesaplanabilir.

DNA ve diğer biyoloji konuları hakkında bilgiler sitemiz içerisinde mevcuttur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here