Diş İmplantı

İmplant Nedir?

1952 senesinde İsveçli ortopedik cerrah Peringvar Benmark tarafından geliştirilmiştir. Günümüzde eksik dişlerin yerine yerleştirilmekte olan bir alternatiftir. Çene kemiğine yerleştirilen implantın birkaç ay içerisinde kemikle bütünleşmesi üzerine gerçekleştirilmekte olan cerrahi bir yöntemdir. İmplant gövdesi bir diş kökü görevi görerek üzerine yerleştirilen yapay diş vasıtasıyla asıl görünümüne kavuşur. Çene kemiğine kaynayan implant son derece sağlam yapıda olduğundan ötürü doğal diş yapısından neredeyse hiç farklı değildir. Çene kemiği ve implantın bütünleşmesi olayına “osseointegrasyon” adı verilmektedir. Çoğu implant titanyumdan yapıldığı için vücut tarafından yabancı bir nesne olarak algılanmayarak kolaylıkla kaynamaktadır. Tıp biliminin ve teknolojinin sağladığı fevkalade gelişmeler sayesinde günümüzde uygulanan implant tedavilerinde %98 oranında başarı sağlanmaktadır.

 

İmplant Tedavisini Gerektiren Durumlar

İmplantlar tek bir dişe, birkaç dişe ya da tüm dişlere uygulanabilmektedir. Bu operasyonun asıl amacı hem estetik hem de fonksiyonel açıdan her türlü ihtiyacı gidermektir.


Konu yeni diş takmak olduğunda karşımıza üç seçenek çıkmaktadır:

  • Çıkarılabilir takma dişler
  • Diş köprüleri
  • İmplantlar

Bunlar arasında seçim yapmak pek çok faktöre göre şekillenen bir süreçtir. İmplant tedavisini ilgilendiren faktörlere göz atacak olursak:

  • Bir veya birden fazla dişin eksikliği
  • Çene kemiğinin son derece sağlıklı bir yapıda olması
  • Bireyin genel anlamda sağlıklı olması
  • Tedavinin ücreti
  • Bireyin tercihi

Bu çerçevede doktor implant uygulanacak bölgeyi detaylı bir şekilde analiz ederek hastanın operasyona uygun olup olmadığını belirleyecektir.

Diğer seçenekler yerine implantı tercih etmenin bireye sağlayacağı pek çok yarar mevcuttur. Öncelikle implantlar diğer dişlerin yapısına herhangi bir zarar vermeksizin kolaylıkla yerleştirilebilirler. Üstelik çene kemiğine kaynatılarak yerleştirildikleri için son derece sağlam bir yapıdadırlar. Bireye sanki kendi dişiymiş izlenimini yaratırlar.

İmplant Üzerine İhtisas Yapan Doktorlar Hangileridir?


İmplant operasyonu tüm lisanslı diş hekimleri tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Ancak implantlar çene kemiği üzerine yerleştirildikleri için, çene kemiği üzerine yaptığı operasyonlar sayesinde deneyim kazanmış doktorlar bu çerçevede daha uygun olacaktır. Ağız cerrahlarının gerçekleştirdiği cerrahi operasyonlar diş çekiminin ve çene ameliyatlarının yaratacağı tüm rahatsızlıkları ortadan kaldırmak üzerinedir. Periodontistler ise çene kemiğinde ve diş etlerinde meydana gelebilecek hastalıkları tedavi etmektedir. Yani her iki uzmanlık alanı da implant tedavisi için gerekli bilgi birikimine sahiptir.

İmplant çene kemiğine oturtulduktan sonra geriye gövdenin üzerine diş kısmını yerleştirmek kalmaktadır. Bu süreç normal bir diş hekimi tarafından ya da protez uzmanları tarafından rahatlıkla yapılabilmektedir.

İmplant Türleri ve Aralarındaki Farklar

Tarihsel olarak implantın iki türü karşımıza çıkmaktadır: Endosteal ve Suberiostal implantlar.

Endosteal kelimesi “kemik içi” anlamına gelen bir kelimedir. Suberiostal ise diş etinin alt tabakasında ve kemiğin üstüne oturtulan implantları ifade eder. Suberiostal implantlar uzun vadede kötü sonuçlar verdiğinden ötürü günümüzde pek kullanılmamaktadır.


İmplantların esas amacı diş değişimi olduğundan ötürü dental açıdan kazandırabileceği başka faydalar da mevcuttur. Sahip oldukları sağlamlıktan ötürü ağızdaki çıkarılabilir dişleri destekleyerek daha rahat bir şekilde yerleşmelerini sağlar. Ortodontik açıdan ise mini implantlar bir nevi geçici sabitleme aracı görevi görerek dişlerin arzu edilen pozisyona getirilmesine yardımcı olur. Bu mini implantlar dişin pozisyonunu ayarlama aşamasında geçici olarak kemiğe sabitlenen küçük parçalardır. İstenilen pozisyon elde edildikten sonra çıkartılırlar.

İmplant Tedavisi Ağrılı mıdır?

İmplant tedavisi genellikle lokal anestezi ile uyuşturma gerçekleştirildiğinden ötürü işlem süresince herhangi bir ağrıya sebep olmamaktadır. Ancak lokal anesteziyle gelen uyuşma hissiyatı bir süre sonra kaybolacağından ötürü operasyon sonrası yaşanan ağrılar bireyden bireye farklılık göstermektedir. Lakin genel anlamda insanlar bu ağrıları diş çekiminden sonra yaşadıkları ağrıya benzetmektedirler. Bu ağrılar ibuprofen ve parasetamol gibi ağrı kesiciler vasıtasıyla giderilebilmektedir. Daha efektif operasyonlar için daha güçlü ağrı kesiciler kullanılabilir.

İmplant Tedavisinin Prosedürleri Nelerdir?

Tedaviye başvurunuzun ardından gerçekleşecek planlama sürecinde doktorunuz implantın uygulanacağı bölgeyi röntgen çekimleri, panaromik çekimler ve tomografiler vasıtasıyla detaylı olarak inceleyecektir. Bu aşamada çene kemiğinizin yapısı kemik aşılamasının gerek olup olmadığı yönünde karar verici faktör olacaktır. Bölgeye implantın yapılabileceğine dair karar kılınırsa birey gerekli prosedürlerin uygulanması adına doktorun programına uyacaktır. Bu cerrahi prosedürler esnasında operasyonun yapılacağı bölge gerek lokal anestezi gerekse sakinleştiriciler vasıtasıyla uyuşturulacaktır.


Operasyonun ilk aşaması genellikle diş çekimi olmaktadır. Çünkü çoğu durumda implantın yapılacağı bölgede hasar görmüş diş bulunmaktadır. İmplantın söz konusu bölgeye yerleştirilebilmesi için bu dişin çekilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda implantın temelini sağlamlaştırabilmek adına kemik aşılaması yapılmaktadır. Bu bölge iki ila altı aylığına iyileşmeye bırakılmaktadır. İmplantın yapılacağı bölgede herhangi bir diş bulunmuyorsa ancak çene kemiği operasyona uygun durumda değilse, gerçekleştirilecek olan kemik aşılaması var olan çene kemiğinin üzerine olacaktır. Bu proseste ise iyileşme süreci altı ay veya daha fazla olabilmektedir. Yeteri kadar kemik oluşumu sağlandığında bölgedeki dişin çekimiyle implantın yerleştirilmesi aynı aşamada gerçekleştirilebilmektedir.

İmplantın üst çenedeki arka dişlere yerleştirileceği durumlarda kemik miktarı o bölgede yer alan maksiller sinüs tarafından kısıtlanabilmektedir. Bu çerçevede sinüsün bulunduğu katmanı kaldırarak daha fazla kemik oluşumunu sağlamak adına bazı cerrahi prosedürler gerçekleştirilebilir. Böylelikle yerleştirilecek implantı daha fazla kemik yapısının desteklemesi sağlanır.

Kemik yapısı yeterince sağlamlaştığında implant artık yerleştirilebilir demektir. Bu aşamada implant özel araçlar vasıtasıyla kemiğin üzerine yerleştirilir. Ardından implantın üzerine bir iyileşme başlığı yerleştirilerek diş eti dikilir. Böylelikle bahsi geçen iyileşme süreci başlamış olur. Bu iyileşme sürecinde estetik açıdan oluşabilecek rahatsızlıkları gidermek adına eksik olan dişin yerine geçici bir diş yerleştirilebilir. İyileşmenin ne kadar süreceği tamamen kemiğin kalitesine bağlıdır. Genellikle iki ila altı ay kadar sürmektedir. Bu süreçte osseointegrasyon prosesi önemli yere sahiptir. Bu zaman diliminde implant üzerinde oluşabilecek her türlü basınçtan uzak durulması gerekmektedir. Aynı zamanda doktorunuz söz konusu bölgede herhangi bir enfeksiyon olup olmadığını ve iyileşmenin sağlıklı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini belirlemek adına takip muayeneleri gerçekleştirecektir.

İyileşme süreci tamamlandığında doktorunuz osseointegrasyon sürecinin başarılı olup olmadığını test eder. Eğer başarılı olunmuşsa implant gövdesini iç taraftan destekleyecek yapı olan dayanak kısmının yerleştirilmesi işlemine geçilir. Bu yapı implantın üzerine yerleştirilecek olan yapay dişin sağlam durmasını sağlayacaktır. Doktorunuz dayanağın bölgeye iyi yerleşip yerleşmediğini test ederek yapay dişi oturtacaktır. Yerleştirilecek yapay diş dayanağa vidalanarak sabitlenir.

İmplant Tedavisinin Ücreti Nedir?


Tek bir implant ücreti operasyonun nerede ve kim tarafından gerçekleştirildiğine göre değişkenlik göstermektedir. Ancak genel anlamda ülkemizde 1000 – 2100 TL arasında değişmektedir. İmplantın yerleştirilmesi için uygulanan cerrahi operasyonlar ve diğer her şey bu fiyata dahildir.

Diş sigortaları implant tedavisini karşılamamaktadır. Her ne kadar bazıları bir miktar destek sağlasa da genel anlamda implant tedavisini hastanın seçimiyle alakalı bir operasyon olarak gördükleri için gerekli desteği sağlamamaktadırlar. Halbuki bu tedavi eksik dişler için uygulanmakta olan standart bir prosedürdür. İmplant tedavileri %98’e kadar başarı sağladığı ve oldukça etkili sonuçlar verdiği için günümüzde oldukça tercih edilen bir yöntem olmuştur.

İmplant Tedavisinin Riskleri Nelerdir?

Her cerrahi operasyonun olduğu gibi implant tedavisinin de beraberinde getirdiği belli başlı riskler mevcuttur. Bu çerçevede operasyona başlamadan evvel yapılan planlamanın ileride oluşabilecek sorunları önlemek ve iyileşmeyi sağlamak adına son derece dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tıpkı diğer tüm ağızla alakalı cerrahi operasyonlarda olduğu gibi kanama bozuklukları, enfeksiyonlar, alerjiler, var olan sağlık problemleri ve kullanılan ilaçlar tedavi sürecinde önemli role sahiptir. Neyse ki söz konusu tedavinin başarı oranı son derece yüksek olup sadece enfeksiyon, implant yapısında meydana gelen çatlaklar, implant üzerine aşırı basınç uygulama, çevredeki dokuların zarar görmesi, implantın uygun pozisyonda yerleştirilmemesi ve kemik yapısının sağlıklı olmaması gibi durumlar başarısızlığa yol açmaktadır. Bahsettiğimiz gibi planlama aşamasının dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi bu sorunların açığa çıkmasını önleyecektir. Başarısız olunan implant çıkarılarak gerekli iyileşme sağlandıktan sonra tekrar yerine takılabilmektedir.

İmplant Tedavisi Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

İmplant tedavisi sonrasında implantın yerleştirildiği bölgedeki diş etlerinin ve kemiğin yapısında iltihap oluşma riski mevcuttur. Bu iltihaplanma genellikle implantın olduğu bölgeyle yapılan aşırı güçlü ısırmalar ya da bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Bu durum tedavi edilmezse implantın kaybı söz konusu olabilir. Bu nedenle implant taktıran bireylerin gündelik hayatlarında dikkatli olması ve kontrol muayenelerine gitmesi büyük önem arz eder. Bireylerin dişte biriken artıkları ve plakları ortadan kaldırmak adına dişlerini düzenli olarak fırçalaması ve diş ipi kullanması gerekmektedir. Doktorunuz elindeki özel araçlar vasıtasıyla ağızdaki yumuşak ve sert dokularda birikmiş kireçlenmiş tortuları temizleyecektir. Ayrıca lazım görürse implantın ısırma kabiliyetini ve basınca dayanıklılığını ölçmek adına ısırma testi yapabilir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here