Canlıların Temel Bileşenleri

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

1. İNORGANİK BİLEŞİKLER

1.1 Su

1.2 Mineraller

1.3 Asitler, Bazlar ve Tuzlar

B. ORGANİK BİLEŞİKLER

1- Karbonhidratlar

2- Lipitler (Yağlar)

3- Proteinler

4- Enzimler

5- Vitaminler

6- Nükleik Asitler ve Fonksiyonları

7- ATP (Adenozin Trifosfat)

ATP’nin Yapısı

ATP’nin Özellikleri ve Görevleri

8- Hormonlar