Canlıların Sınıflandırılma Basamakları

Canlıların sınıflandırılmasında, türler küçükten büyüğe doğru giden ve daha fazla canlı türünü kapsayan hiyerarşik gruplar halinde yer alır. Şimdi bu gruplardan en küçüğü olan türün özelliklerini öğrenelim.

Tür

• ortak bir atadan gelen,
• yapısal ve ifllevsel özellikleri bakımından birbirine benzeyen,
• embriyolojik, fizyolojik ve morfolojik özellikleri benzer olan,
• aynı iç ve dış, kimyasal ve fiziksel koşullara benzer şekilde tepki veren,
• doğal ortamda yalnız kendi aralarında çiftleşip verimli (kısır olmayan) yavrular oluşturan bireyler topluluğuna denir.

Sınıflandırmada kulanılan basamaklar küçükten büyüğe doğru aşağıdaki gibi sıralanır.

  • Tür: Temel sınıflandırma birimidir.
  • Cins: Benzer türlerin bir araya gelmesiyle oluşan basamaktır.
  • Aile (Familya): Benzer cinslerin bir araya gelmesiyle oluşan basamaktır.
  • Takım: Benzer ailelerin bir araya gelmesiyle oluşan basamaktır.
  • Sınıf: Benzer takımların bir araya gelmesiyle oluşan basamaktır.
  • Şube: Benzer sınıfların bir araya gelmesiyle oluşan basamaktır.
  • Alem: Benzer şubelerin bir araya gelmesiyle oluşan basamaktır.

A yönünde,


• Birey sayısı azalır.
• Çeşitlilik azalır.
• Ortak özellikler artar.
• Homolog organ benzerliği artar.
• Embriyonik geliflim evrelerindeki benzerlik artar.
• Ortak gen ve ortak protein çeşidi artar.

B yönünde,

• Birey sayısı artar.
• Çeşitlilik artar.
• Ortak özellikler azalır.
• Homolog organ benzerliği azalır.
• Embriyonik geliflim evrelerindeki benzerlik azalır.
• Ortak gen ve ortak protein çeşidi azalır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here