Büyüme ve Gelişme Arasındaki Farklar

Büyüme ve gelişme arasındaki farklılar hakkıdan sizlere bilgi vermden önce büyüme gelişmenin tanımını yapacağız. Büyüme ve gelişme tanımını gerçekleştirirken biyolojik olarak tanımlayacağız.

Büyüme, bireyin fiziksel yapısında zamanla orantılı olarak gerçekleşen nicelik boyutundaki değişiklikler olarak tanımlanabilir. Doğum öncesi dönemde hücre çoğalması ve doğum sonrasında da aylara veya yıllara göre fizik yapıda meydana gelen değişiklikler büyüme sonucudur. Örnek verecek olursak, boyun uzaması, kilo alınımı, vücudunda büyümesi gibi şeyler büyümeye örnektir.


Gelişme, organizmaların döllenme olayından başlayarak bedensel, zihinsel, dış, duygusal ve sosyal yönden belli koşulları olan, en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimi olarak tanımlanabilir.

 

Büyüme ve Gelişme Arasındaki Farklar

  • Büyüme ve gelişme arasındaki en temel fark büyümenin belli dönemden sonra dururken gelişimin sürekli olarak devam etmesidir.
  • Büyüme olayı tamamen fiziksel olaylarla ilgiliyken, gelişim hem ruhen hemde fiziksel olan olaylar bütünüdür.
  • Büyüme santimetre ve kilogram gibi somut kavramlarla ifade edilirken, gelişme bu tür somut kavramlarla ifade edilmez.

  • Gelişim büyümeyi kapsayan çok geniş bir olayların bütünüdür.
  • Gelişme bir canlıda ömür boyu devam ederken, büyüme ise belli bir yaştan sonra durur ve yavaşlar.
  • Bir canlı yapısı ve veya bir insan fiziksel olarak gelişme göstermesi durumunda aslında büyümeyide gerçekleştirmiş olur.
  • Gelişme kavramı büyüme olayı gibi sadece fiziksel değişimlerle sınırlı değildir. Gelişme fiziksel, duygusal, sosyal ve kültürel değişilikler gibi birçok konuyu kapsamaktadır.

  • Büyüme ve gelişme ifadesi olgunlaşma ile karıştırılmamalıdır. Olgunlaşma, bir bireyin yapısının ve çevresinin etkisi ile ortaya çıkan biyolojik değişikliklere verilen genel isimdir. Olgunlaşma doğuştan var olan ve bu farklılık zamanla kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Örneğin bir çocuğun elinin kalem tutması, yürümeye başlaması vb. şeyler bireyin olgunlaştığını gösterir.
  • Büyüme boy uzunluğu, kilo, kafa çevresi gibi antropometrik verilerden oluşmaktadır. Ancak gelişimde böyle bir durum söz konusu değildir.

Büyüme ve Gelişme Arasındaki Farklar – PDF


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here