Biyotop Nedir?

Biyotop, biyolojik ortamın tekdüze olduğu ve flora ve fauna dağılımının da aynı olduğu coğrafi bir bölge olarak tanımlanır. Terim başka bir “habitat” terimi ile yakından ilgilidir, ancak ikisi farklı özelliklere sahiptir. “Biyotop” kelimesi iki Yunanca “bios” kelimesi (yaşam anlamında) ve “topos” (yer anlamına gelir) kelimesinden türetilmiştir. Tanınmış bir Alman zoolog olan Ernst Haeckel, 1866’da yayımlanan “Genel Morfoloji” kitabında bu kavramın tanıtımıyla tanınır. Haeckel kitabında, “biota” olarak adlandırdığı bir ekosistem olduğunu belirtir. Biyosfer ve toprak ve su gibi çevresel faktörler. Bununla birlikte, farklı bir ekolojik sistemi sınıflandırırken 1908’de “biyotop” terimini ilk kez alan bir Berlin Zooloji Müzesi profesörü olan F. Dahl.

Biyotopun Özellikleri

Bazı özellikler bir biyotop tanımlar. Bir karakteristik insan etkileşimi. Biyotop sadece vahşi bir ortamda mevcut değildir, ancak insan etkileşimi ile de mevcut olabilir. Biyotop gelişimi için birçok insan aktivitesi bile gereklidir.

Biyotopdaki insan etkileşiminin bir örneği, dikim ve beslemenin insanlar tarafından yapıldığı ve buna karşılık çiçeğin getirdiği estetik etkiden memnun olan bir süs çiçeği yatağıdır. Biyotopları ayıran diğer bir özellik ise yapay nesnelerdir. İnsan etkileşimi alanlarının yapay öğelerle temas etmesi muhtemeldir. Bu tür yapay ürünler, biyotopların yenilenmesi için uygundur, düzenleri ve tasarımı, biyotop rejenerasyonunda kritiktir. Jüt ya da sisalden yapılmış paspaslar gibi biyo-bozunur malzemelerden üretilen suni eşyalar, ilgili elementlerin (güneş, su ve rüzgâr) etkileşime girdiğinde, ilgili biyotoplarının yenilenmesine yardımcı olurlar.


Bir başka özellik ise, bir biyotopun bir ekosistemde olduğu gibi bir makro ölçekli yerine bir mikro ölçekte tanımlanmasıdır. Bir biyotop, küçük bir akvaryum veya küçük bir saksı bitkisi kadar küçük olabilir. Bu nedenle, bir biyotopun korunması, mikroskobik yapısı nedeniyle oldukça ulaşılabilir. Biyotopların diğer bir özelliği, açık bir sistem anlamına gelmeleridir, biyotoplar, izole senaryolarda nadiren tanımlanır, fakat birbirleriyle bağlantılı farklı biyotoplara sahip ağlarda meydana gelir. Bir biyotopun rejenerasyonunu planlarken, çeşitli biyotoplar bir streç oluşturacak şekilde düzenlenir. Özellikle de elementlerle (güneş, su ve rüzgar) etkileşime girdiklerinde.

Bir başka özellik ise, bir biyotopun bir ekosistemde olduğu gibi bir makro ölçekli yerine bir mikro ölçekte tanımlanmasıdır. Bir biyotop, küçük bir akvaryum veya küçük bir saksı bitkisi kadar küçük olabilir. Bu nedenle, bir biyotopun korunması, mikroskobik yapısı nedeniyle oldukça ulaşılabilir. Biyotopların diğer bir özelliği, açık bir sistem anlamına gelmeleridir, biyotoplar, izole senaryolarda nadiren tanımlanır, fakat birbirleriyle bağlantılı farklı biyotoplara sahip ağlarda meydana gelir. Bir biyotopun rejenerasyonunu planlarken, çeşitli biyotoplar bir streç oluşturacak şekilde düzenlenir. Özellikle de elementlerle (güneş, su ve rüzgar) etkileşime girdiklerinde.

Bir başka özellik ise, bir biyotopun bir ekosistemde olduğu gibi bir makro ölçekli yerine bir mikro ölçekte tanımlanmasıdır. Bir biyotop, küçük bir akvaryum veya küçük bir saksı bitkisi kadar küçük olabilir. Bu nedenle, bir biyotopun korunması, mikroskobik yapısı nedeniyle oldukça ulaşılabilir. Biyotopların diğer bir özelliği, açık bir sistem anlamına gelmeleridir, biyotoplar, izole senaryolarda nadiren tanımlanır, fakat birbirleriyle bağlantılı farklı biyotoplara sahip ağlarda meydana gelir. Bir biyotopun rejenerasyonunu planlarken, çeşitli biyotoplar bir streç oluşturacak şekilde düzenlenir.

Bir başka özellik ise, bir biyotopun bir ekosistemde olduğu gibi bir makro ölçekli yerine bir mikro ölçekte tanımlanmasıdır. Bir biyotop, küçük bir akvaryum veya küçük bir saksı bitkisi kadar küçük olabilir. Bu nedenle, bir biyotopun korunması, mikroskobik yapısı nedeniyle oldukça ulaşılabilir. Biyotopların diğer bir özelliği, açık bir sistem anlamına gelmeleridir, biyotoplar, izole senaryolarda nadiren tanımlanır, fakat birbirleriyle bağlantılı farklı biyotoplara sahip ağlarda meydana gelir. Bir biyotopun rejenerasyonunu planlarken, çeşitli biyotoplar bir streç oluşturacak şekilde düzenlenir.


Bir başka özellik ise, bir biyotopun bir ekosistemde olduğu gibi bir makro ölçekli yerine bir mikro ölçekte tanımlanmasıdır. Bir biyotop, küçük bir akvaryum veya küçük bir saksı bitkisi kadar küçük olabilir. Bu nedenle, bir biyotopun korunması, mikroskobik yapısı nedeniyle oldukça ulaşılabilir.

Biyotopların diğer bir özelliği, açık bir sistem anlamına gelmeleridir, biyotoplar, izole senaryolarda nadiren tanımlanır, fakat birbirleriyle bağlantılı farklı biyotoplara sahip ağlarda meydana gelir. Bir biyotopun rejenerasyonunu planlarken, çeşitli biyotoplar bir streç oluşturacak şekilde düzenlenir. Biyotoplar, izole senaryolarda nadiren tanımlanır, ancak birbirleriyle bağlantılı olan farklı biyotoplara sahip ağlarda meydana gelir. Bir biyotopun rejenerasyonunu planlarken, çeşitli biyotoplar bir streç oluşturacak şekilde düzenlenir.

Biyotoplar, izole senaryolarda nadiren tanımlanır, ancak birbirleriyle bağlantılı olan farklı biyotoplara sahip ağlarda meydana gelir. Bir biyotopun rejenerasyonunu planlarken, çeşitli biyotoplar bir streç oluşturacak şekilde düzenlenir.

Biotope Restorasyonu

Biyotop tanımı bunu ekolojik bir konu haline getirirken, terim de politik ve idari bağlamlarda kullanılmaktadır. Terim, doğal ortamların korunması, yaratılması ve yenilenmesi ile sıkça kullanılır.

Almanya’da uygulama


“Biyotop” teriminin kökeni olarak Almanya, biyotopların yenilenmesini ve korunmasını sağlama konusunda büyük adımlar atmış ve diğer ülkelerin taklit edebileceği bir model olarak hareket etmektedir. Biyotoplar Alman yasalarına göre kabul edilmektedir. “Bundesnaturschutzgesetz” oradaki yaşayan biyotopların ve bitki ve hayvanların türlerinin korunması için çağrıda 1976 yılında kabul federal yasadır. Diğer eyalet yasaları, belirli biyotopları arazi kalkınmasının getirdiği zararlardan koruyan bu federal yasayı tamamlamaktadır. “Landschaftsplan”Almanya’daki pek çok eyalette uygun kentsel planlama ve kentsel gelişim sırasında doğal peyzaj ve ortamların korunmasına olan ihtiyacı belirleyen bir hükümdür. Almanya aynı zamanda şehirlerin kentsel gelişim sırasında rekreasyon alanlarının oluşturulmasında yüksek bir öneme sahip olmasını gerektirmekte ve böylelikle, şehirlerdeki otantik doğal manzaraların kurulmasının yerel halkın korunma ve koruma ihtiyacını hissettirdiği inancıyla mevcut biyotopları koruyabilmektedir. ortamı. Almanya’daki bazı şehirler biyotop kuruluşuna ve korunmasına büyük önem vermektedir. Böyle bir şehir yeşil alana sahip Berlin’dir. Kentin yönetimi, yeşil alanın kurulmasını ve korunmasını sağlayan “Biyotop Alanı Faktörü” olarak bilinenlere dayanır. “Biotope Area Factor”, Berlin’in yeşil alanlarının gelişiminde önemli bir ekolojik parametredir. Berlin, en kaliteli kentsel gelişimi teşvik ederken, biyotoplarının korunmasına yönelik hedefler oluşturmak için bilinir.

İsveç’te Biyotop Koruması

Biyotopların korunmasında büyük önem taşıyan bir diğer Avrupa ülkesi İsveç’tür. Ülkenin en tehdit altındaki biyotopları koruma kararı, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne bağlılığı ve Parlamento tarafından belirlenen ulusal çevresel kalite yükümlülüklerini yerine getirmesi doğrultusundadır. İsveç hükümetinden kalıcı korumaya sahip yedi seçilmiş biyotop var. Bunlar, ağaçların hatları, tarım bölgelerindeki taş çitleri, söğüt bankaları, tarım bölgelerindeki taşkınlar ve tarım alanlarındaki taş yığınları, tarım bölgelerindeki taş yığınları, tarım bölgelerindeki küçük sulak alanlar ve büyük alanların ortasında bulunan küçük çalılar ve ağaçların bulunduğu ağaçlar. . İsveç’te biyotop olarak kurulan tüm alanlar 20 hektar büyüklüğündedir. İsveç, bitki ve hayvan türlerinin gelişiminde bir biyotopun büyük önemini bilir ve bu nedenle bu doğal ortamların iyileştirilmesine ve korunmasına yatırım yapar. Kalıcı koruma altındaki yedi biyotop, birçok tür için geçiş yolları olarak büyük önem göstermelerine rağmen, arazi kullanımındaki son eğilimler nedeniyle en büyük çökme riski altındadır. İsveç ulusal hükümetinin koruması altındaki yedi biyotopun üzerinde, İsveç Orman Ajansı’nın koruması altında olan 19 kadar biyotop ve koruma altındaki 16 kişi de dahil olmak üzere diğer kurumlar ve idareler tarafından korunan düzinelerce başka biyotop bulunmaktadır. yerel ülke yönetimleri ve belediyelerin Kalıcı koruma altındaki yedi biyotop, birçok tür için geçiş yolları olarak büyük önem göstermelerine rağmen, arazi kullanımındaki son eğilimler nedeniyle en büyük çökme riski altındadır. İsveç ulusal hükümetinin koruması altındaki yedi biyotopun üzerinde, İsveç Orman Ajansı’nın koruması altında olan 19 kadar biyotop ve koruma altındaki 16 kişi de dahil olmak üzere diğer kurumlar ve idareler tarafından korunan düzinelerce başka biyotop bulunmaktadır. yerel ülke yönetimleri ve belediyelerin Kalıcı koruma altındaki yedi biyotop, birçok tür için geçiş yolları olarak büyük önem göstermelerine rağmen, arazi kullanımındaki son eğilimler nedeniyle en büyük çökme riski altındadır. İsveç ulusal hükümetinin koruması altındaki yedi biyotopun üzerinde, İsveç Orman Ajansı’nın koruması altında olan 19 kadar biyotop ve koruma altındaki 16 kişi de dahil olmak üzere diğer kurumlar ve idareler tarafından korunan düzinelerce başka biyotop bulunmaktadır. yerel ülke yönetimleri ve belediyelerin

Biyotopların Kırmızı Listesi

HELCOM (Helsinki Komisyonu), Baltık Denizi’ndeki deniz ekosistemleri ve biyotoplarının kirlenmeden korunmasına yönelik bir kurumdur. Komisyonun yargı yetkisi altındaki ülkeler arasında Rusya, Danimarka, Finlandiya, Estonya, Letonya, Finlandiya, Polonya, İsveç ve Litvanya bulunmaktadır. Baltık Denizi Çevre Koruma Komisyonu olarak da bilinen kurumun, Kırmızı Biyolojik Listeler Listesi olarak bilinen nesli tükenmekte olan biyotopların bir listesi vardır. Listedeki biyotoplar, çöküşün eşiğindekilerdir ve bir biyotopun niteliği ve miktarındaki düşüşe dayanmaktadır. Listedeki bazı biyotoplar arasında kum, çamur, çamurlu çökeller, kıyı lagünleri, sızan gazlar, haliçler, sığ girişler, dar girişler, koylar, esker adaları, küçük adalar ve kabuk çakılları ile oluşan su altı yapıları sayılabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here