Biyolojinin Uygulandığı Alanlar

Biyolojinin kelime anlamı canlı bilimidir. Yani biyoloji canlılarla ilgili her türlü bilgiyi inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji günümüzde birçok meslek grubu ile doğrudan veya dolaylı olarak uygulanmaktadır. Biyolojinin uygulandığı alanları bir örnek ile açıklamak gerekirse, tıp, tarım, veterinerlik, su ürünleri, ekoloji, eczacılık, biyoteknoloji, biyomekanik, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği biyolojinin doğrudan veya dolaylı olarak uygulandığı alanlardır.

Biyolojinin uygulandığı alanlar… Biyolojinin doğrudan veya dolaysız olarak uygulandığı alanlar…

Biyolojinin en önemli amaçlarından biri, insanlarında biyolojik sorunlarını uzun veya kısa sürede çözmektir.

Günümüzde insanoğlunun en büyük problemlerinden biri olan çevre kirliliği insan sağlığını ve diğer canlıları büyük ölçüde tehdit etmektedir. Biz insanlar ve diğer canlılar çevre ile iletişim halinde olan varlıklarız ve bu nedenle yaşanan çevre sorunları canlı yaşamını büyük ölçüde tehdit etmektedir.


Ancak biyoloji biliminde yapılan birçok araştırma ile tıp alanında büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Tıp alanında yapılan bu gelişmeler insan sağlığında birçok hastalığa faydalı olmuştur. Biyolojinin tıp alanına uygulanması ile çiçek ve çocuk felci gibi hastalıklar tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca buna ek olarak biyolojinin tıpa uygulanması sonucu organ nakli başarılı bir şekild gerçekleşmektedir. AIDS ve genetik hastalıklarla ilgili bilimsel çalışmalar ise büyük bir hızla devam etmektedir.

Biyolojinin ekoloji ve tarım dünyası gibi alanlara uygulanması ile çevre sorunları giderilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalar ile genetik mühendisliği ile bitkisel ve hayvansal üretimin artılması sağlanmaktadır. Buna ıslah çalışmaları denilmektedir.

Biyolojinin veterinerlik alanına uygulanması ile melezleme çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma ile daha verimli ırklar ve türler meydana getirilmektedir. Ayrıca buna ek olarak et, süt, yumurta gibi ürünlerin artışı da sağlanmaktadır.


Biyolojinin tarım alınında uygulanması sonucunda seracılık gelişti. Bunun birlikte bitki türlerinin çeşitlenmesi sağlandı. Yapılan bu çalışmalar ile her türlü meyve ve sebze her mevsim yenebilir duruma gelmiştir.

BİYOLOJİNİN UYGULANDIĞI ALANLAR – PDF

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here