Biyoloji Bilimi ve Evrensel Bazı Sorunların Çözümüne Katkısı

Biyoloji kelimesi Yunanca “bios (yaşam)” ve “logos(bilim)” bu iki kelimenin birleşmesi sonucu oluşmuş bir kelimedir. Yani biyolojiyi kısaca canlı bilimi olarak tanımlayabiliriz.

Biyoloji;

  • canlı varlıkların yapısını,
  • Canlıların gelişimin sürecini,
  • Canlı yapısında ve gelişmesinde bulunan yapıların görevlerini,
  • Canlıların yapısındaki değişimi,
  • Canlıların sınıflandırılması
  • Canlıların coğrafi dağılımını inceleyen bir bilimdir.

Bulunduğumuzda yüzyılda gelişen teknolojinin ve bilginin sayesinde biyoloji çok önemli ilerleme sağlamıştır. Gelişen biyoloji bilimi birçok sorunun çözümü konusunda oldukça önemli rol oynamıştır.


Canlılığın devam etmesini tehdit eden evrensel sorunlar konsunda biyoloji katkısı oldukça fazladır.

Bu Evrensel Sıkıntılar Nelerdir?

  • Gıda sıkıntısı
  • Küresel ısınma
  • Küresel ısınma sonucu değişen iklimler
  • Biyoçeşitliliğin azalması evrensel sorunların yalnızca birkaç tanesidir.

Biyoloji bilimi tüm bu evrensel sorunların minimum seviyeye inmesi için çeşitli bilimsel araştırmalar yaparak vu sorunlara çözm bulmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here