Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Komünite ve ekosistemlerin işlevsel yapılarında besin ve beslenme faktörü önemli bir etkiye sahiptir. Komüniteyi oluşturan türlerin bireyleri arasında daima bir besin zinciri veya besin ağı vardır.

Besin zinciri: ekosistemde bulunan türlerin diğer türlerin bireyleri üzerinden beslenmesi sonucu oluşan halkalar serisidir.

Bitkilerle başlayan besin zincrinde zincirin halkalarını oluşturan çeşitli gruplar vardır. Bunlar üreticiler, birincil tüketiciler, ikincil tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak gruplandırılabilir.


NOT: Kara ekosistemlerinde. besin piramitleri genellikle üçüncü basamakta son bulur. Su ekosistemlerinde ise piramidin basamakları daha da ilerleyebilir. Denizlerdeki ekosistemler incelendiği zaman. çok büyük bir besin ağına sahip oldukları görülür.

Canlıların doğal enerjiden yararlanarak yaşamlarını sürdürmeleri besin zincirine bağlı enerji akımı ile olur. Bu olayda birinci aşamada yeşil bitkiler güneş enerjisini fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye çevirerek depolarlar. Böylece cansız sistemden, canlı sisteme enerji aktarımı sağlanmış olur.

İkinci aşamada ise; hayvanlar, bu bitkileri ve birbirlerini yiyerek enerjilerini sağlarlar. Böylelikle komünite ve ekosistemlerdeki beslenme ilişkisi sayesinde yeşil bitkilerden ayrıştırıcılara kadar beslenme yolu ile bir enerji akımı oluşmaktadır. Besin zincirlerinde üreticiden son tüketiciye gidildikçe canlı vücudunda biriken zehirli madde miktarı artar. Beslenme piramidinde, üreticiden tüketiciye doğru çıkıldıkça canlıların büyüklüğü genellikle artar. Ancak birey sayısı azalır. Buna bağlı olarak biyokütle de (toplam canlı ağırlığı) azalır.

Ekosistemlerde bir besin ve enerji zinciri olup, bunun ana kaynağı güneştir. Enerji ve maddelerin devirli olarak kullanılması ekosistemlerin en önemli görevidir. Ekosistem de ototrofların gerçekleştirdiği en önemli olay fotosentez, heterotrofların solunum ve saprofitlerin gerçekleştirdiği en önemli olay ise organik artıkların çürütülmesidir. Çürütme olayı sayesinde, ekosistemdeki maddelerin devirli olarak kullanılması sağlanmış olur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here