Bağışıklık Sistemi (İmmün Sistem) – Konu Anlatımı

Diğer canlılarda olduğu gibi insan da bir çok canlıyla etkileşim halinde yaşamak zorundadır. Ancak bu etkileşimdeki bazı canlılar, insan için zararlı olabilir ve hastalık oluşturur.

Vücudun hastalık etkenlerini tanıyarak, onlara karşı gerekli savunma maddelerini üretebilmesine veya hazır bulundurmasına bağışıklık denir.

İnsanda mikroorganizmaların vücuda zarar vermesi farklı yollarla engellenebilir. Bu savunma hatlarından ilk ikisi hastalık yapıcı etkene karşı özgül değildir. Buna genel savunma denir.


Genel savunmanın I. hattı vücut dışında yer alır. Bu hat vücudumuzu kaplayan deri ve epitel doku ile onların salgılarından meydana gelir. Vücut savunmasının I. hattındaki bazı savunma etkenleri şunlardır:

 • Ağız yoluyla veya besinlerle gelen mikroorganizmalar, midede bulunan asit yardımıyla parçalanır.
 • Solunum yoluyla gelen mikroplar ise, soluk borusundaki mukusla yapıştırılır, sillerin hareketi ve öksürükle atılır. Ayrıca, solunum yolundaki mukozada bulunan makrofaj hücreleri ve lökositler de mikropları fagositozla yok ederler.
 • İnsan derisi mükemmel bir yalıtım sağlar. Bir kesilme veya yaralanma olmadığı sürece, mikropların alttaki dokulara geçmesine izin vermez. Ayrıca, alt deri tarafından üretilen ter ve yağ gibi maddeler de, bir çok mikrop için öldürücü etki yapabilir.
 • Gözyaşı, ter ve tükürük gibi çeşitli vücut sıvılarında bulunan, lizozim denilen antiseptik madde (enzim) de mikrop öldürücü özelliktedir.

Bu şekilde oluşan I. hattı geçmeyi başaran mikroplar savunma sisteminin II. hattıyla karşılaşır. Bu hatta ise fagositoz olayı, doğal katil hücreler, iltihaplanma oluşumu ve antimikrobiyal proteinler etkilidir.

Fagositoz; farklılaşmış akyuvar hücreleri tarafından mikropların hücre içine alınarak yenmesidir. Kan dokuda bulunan nötrofiller, fagositoz yapan hücrelerin büyük kısmını oluşturur. Enfeksiyonlu dokuya giren nötrofiller, burada mikropları hücre içine alarak parçalar.


Monositler ise fagositoz yapan hücrelerin % 5 ini oluşturur. Bu hücreler oluştuktan sonra dokulara giderek burada makrofajlara dönüşür.

Makrofajlar vücutta her bölgede dolaşırlar. Bazıları ise akciğer, karaciğer, böbrek ve beyin gibi organlarda sü- rekli olarak kalırlar. Karaciğerdeki kupfer hücreleri ile akciğerdeki makrofajlar bulundukları yerde sürekli kalan hücrelerdir.

Eozinofiller; kan parazitleri gibi büyük parazit canlıları yok edebilen fagositik hücrelerdendir.


Doğal katil (DK) hücreleri; salgıladıkları lizozim enzimleri ile yapıştıkları virüs bulaşmış ya da kanserleşmiş hücreleri parçalayarak etkili olan hücrelerdir.

İltihaplanma (yangısal tepki); oluşumu zarar görmüş ya da mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmiş dokuda ortaya çıkan bir durumdur. Böyle bir durumda yaralı dokuda bulunan bazofiller ve mast hücreleri ortama histamin verir.

Histamin damar geçirgenliğini artırarak, yaralanan dokuya kan akışının hızlanmasını sağlar. Bu şekilde kılcallardan doku sıvısına madde geçişi artar. Bunun sonucunda da kızartı ve ödem oluşur. Yaralı dokuya geçen nötrofil ve makrofajlar hastalık yapan bakterileri yok eder.

NOT; Savunmanın I. hattındaki bir diğer tepkide ateşin yükselmesidir. Hastalık etkeni olan bakterilerin ürettiği toksinler ateşi yükseltebilir. Çok yüksek ateş, enzimlerin yapısını bozacağı için zarar verir. Ancak orta dereceli ateş bakterilerin üremesini durdurduğu için fagositozu kolaylaştırır.


 

Bağışıklık Sistemi (İmmün Sistem) – Geniş Özeti

Bağışıklık sistemimiz hayatta kalmamız için şarttır. Bağışıklık sistemi olmadan, vücudumuz bakteriler, virüsler, parazitler ve daha fazlasına saldırmaya açık olurdu. Patojenler denizinde sürüklerken bizi sağlıklı tutan bağışıklık sistemimizdir.

Bu muazzam hücre ve doku ağı, istilacılar için sürekli uyanıktır ve bir düşman görüldüğünde karmaşık bir saldırı monte edilir.

Bağışıklık sistemi vücuda yayılır ve birçok hücre, organ, protein ve dokuyu içerir. Kritik olarak, dokuyu yabancıdan dokudan ayırt edebilir – kendilikten değil. Ölü ve hatalı hücreler de bağışıklık sistemi tarafından tanınır ve yok edilir.


Bağışıklık sistemi bir patojen, örneğin bir bakteri, virüs veya parazitle karşılaşırsa, bir bağışıklık tepkisi söz konusudur. Daha sonra, bunun nasıl çalıştığını açıklayacağız, ancak önce bağışıklık sistemindeki bazı ana karakterleri tanıtacağız.

Beyaz kan hücreleri

Beyaz kan hücrelerine lökositler denir. Vücutta kan damarlarında ve damar ve arterlere paralel olan lenf damarlarında dolaşırlar.

Beyaz kan hücreleri sürekli devriye geziyor ve patojenler arıyor. Bir hedef bulduklarında, çarpmaya başlarlar ve bunu yapmak için diğer hücre tiplerine sinyal gönderirler.

Beyaz kan hücrelerimiz lenfoid organlar olarak adlandırılan vücudumuzun farklı yerlerinde saklanır. Bunlar arasında aşağıdakiler bulunur:

 • Thymus – akciğerler arasındaki ve boynun hemen altındaki bir bez.
 • Dalak – kan filtreleyen bir organ. Karnın üst solunda oturur.
 • Kemik iliği – Kemiklerin merkezinde bulunur, aynı zamanda kırmızı kan hücreleri üretir.
 • Lenf nodları – Lenfatik damarlarla bağlantılı, vücudun her yerine yerleştirilen küçük bezler.

İki ana lökosit türü vardır:

Fagositler

Bu hücreler, patojenleri çevreler ve emer ve onları parçalayıp etkin bir şekilde yiyip bitirirler. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli türleri vardır:

 • Nötrofiller – bunlar en sık görülen fagosit türüdür ve bakterilere saldırmaya meyillidir.
 • Monositler – bunlar en büyük türüdür ve birkaç rolü vardır.
 • Makrofajlar – patojenler için devriye geziyor ve ölü ve ölmekte olan hücreleri yok ediyor.
 • Mast hücreleri – yaralarının iyileşmesine ve patojenlere karşı savunmaya yardımcı olmak da dahil olmak üzere birçok işe sahiptir.

Lenfositler

Lenfositler, vücuda yeniden saldırıya geri döndüklerinde önceki istilacıları hatırlamaya ve onları tanımalarına yardımcı olur.

Lenfositler hayatlarını kemik iliğinde başlatır . Bazıları kemik iliğinde kalır ve B lenfositlerine (B hücreleri) dönüşür, diğerleri timusa gider ve T lenfositleri (T hücreleri) haline gelir. Bu iki hücre tipinin farklı rolü vardır:

B lenfositleri – antikor üretir ve T lenfositlerini uyarırlar.

T lenfositleri – vücuda zarar verilmiş hücreleri yok ederler ve diğer lökositleri uyarmaya yardımcı olurlar.

Bağışıklık tepkisi nasıl çalışır?

Bağışıklık sisteminin benlik dışı olduğunu söyleyebilmesi gerekir. Bunu, tüm hücrelerin yüzeyinde bulunan proteinleri saptayarak yapar. Kendi veya kendi proteinlerini erken bir aşamada görmezden gelmeyi öğrenir.

Bir antijen, bağışıklık tepkisi verebilen herhangi bir maddedir.

Birçok durumda, bir antijen bakteri, mantar, virüs, toksin veya yabancı cisimdir. Ama aynı zamanda arızalı veya ölü kendi hücrelerimizden biri olabilir. Başlangıçta, bir dizi hücre türü, antijeni bir istilacı olarak tanımak için birlikte çalışır.

B lenfositlerinin rolü

B lemfositleri antijeni tespit ettikten sonra, antikorları salmaya başlarlar (antijen, “antikor jeneratörleri” nin kısadır). Antikorlar, spesifik antijenlere kilitlenen özel proteinlerdir.

Her B hücresi bir spesifik antikor yapar. Örneğin, biri pnömoniye neden olan bakterilere karşı bir antikor oluşturabilir ve bir başkası da ortak soğuk virüsü tanıyabilir.

Antikorlar, bağışıklık yanıtında birçok rol oynayan immünoglobülinler adı verilen geniş bir kimyasal ailesinin bir parçasıdır:

İmmunoglobulin G (IgG) – mikropları işaretler, böylece diğer hücreler onları tanıyabilir ve onlarla başa çıkabilir.

 • IgM – bakteri öldürme konusunda uzman.
 • IgA – ağızları vücuda korur gözyaşları ve tükürük gibi sıvılarda toplanır.
 • IgE – parazitlere karşı korur ve alerjiler için de sorumludur.
 • IgD – B lenfositlerine bağlı kalır ve bağışıklık tepkisini başlatmalarına yardımcı olur.

Antikorlar antijen üzerine kilitlenir, ancak öldürmezler, sadece ölüm için işaretlerler. Öldürme, fagositler gibi diğer hücrelerin işidir.

T lenfositlerinin rolü

Farklı tipte T lenfositleri vardır:

Yardımcı T hücreleri (Th hücreleri) – bağışıklık tepkisini koordine eder. Bazıları diğer hücrelerle iletişim kurar ve bazıları B hücrelerini daha fazla antikor üretmek üzere uyarır. Diğerleri daha fazla T hücresi veya hücre yiyen fagosit çekerler.

Killer T hücreleri (sitotoksik T lenfositler) – adından da anlaşılacağı gibi, bu T hücreleri diğer hücrelere saldırır. Virüslerle mücadelede özellikle faydalıdırlar. Virüsün küçük kısımlarını, enfekte olmuş hücrelerin dışında tanır ve bulaşmış hücreleri yok ederek çalışırlar.

Bağışıklık Çeşitleri

Herkesin bağışıklık sistemi farklıdır, ancak genel bir kural olarak, yetişkinlikte daha güçlü hale gelir, çünkü bu zamana kadar daha fazla patojeye maruz kalmış ve daha fazla dokunulmazlık geliştirmiştir.

Bu nedenle gençler ve yetişkinler çocuklardan daha az hasta olma eğilimindedir.

Bir antikor üretildiğinde, bir kopya vücutta kalır, böylece aynı antijen yeniden görünürse, daha çabuk ele alınır.

Bu nedenle su çiçeği gibi bazı hastalıklarda, vücudunuzun depolanmış bir su çiçeği antikoru olduğu için bir kez olsun, hazır ve yaklaştığında onu yok etmeyi beklemektedir. Buna bağışıklık denir.

İnsanlarda doğuştan uyarlanabilir ve pasif olmak üzere üç çeşit bağışıklık vardır:

Doğal bağışıklık

Hepimiz işgalcilere karşı bir miktar dokunulmazlık ile doğarız. İnsan immün sistemleri, pek çok hayvana benzer şekilde, yabancı işgalcilere ilk günden itibaren saldırır. Bu doğuştan gelen dokunulmazlık boğazın ve bağırsağın mukoza zarları gibi vücudumuzun dış bariyerlerini (patojenlere karşı ilk savunma hattı) içerir.

Bu yanıt daha genel ve spesifik değildir. Patojen, doğuştan gelen bağışıklık sistemini atlatmayı başarırsa, adaptif veya kazanılmış bağışıklık başlar.

Adaptif (edinilmiş) bağışıklık

Patojenlere karşı koruma, hayat boyu devam ederken gelişir. Hastalıklara maruz kaldık veya aşı olduktan sonra, farklı patojenlere karşı bir antikor kütüphanesi oluşturduk. Bazen bağışıklık sistemi olarak bilinir çünkü bağışıklık sistemi önceki düşmanlarımızı hatırlar.

Pasif bağışıklık

Bu bağışıklık türü başka bir kaynaktan “ödünç” alınıyor, ancak sonsuza kadar sürmüyor. Örneğin, bir bebek anneden plasenta vasıtasıyla doğumdan önce ve anne sütüne doğumdan sonra antikor alır. Bu pasif bağışıklık, yaşamının ilk yıllarında bebeği bazı enfeksiyonlardan korur.

Öğrenilmiş Bağışıklık

öğrenilmiş bağışıklık, bir kişiye hasta olmamakla birlikte yine de antikorlar üretir şekilde antijenler veya zayıflatılmış patojenler getirir. Vücut antikorların kopyalarını korur, çünkü tehdit hayatın ilerleyen döneminde tekrar ortaya çıkarsa korunur.

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Bağışıklık sistemi çok karmaşık olduğu için yanlış gidebileceği birçok olası yol vardır. Bağışıklık bozukluğunun türleri üç kategoriye ayrılır:

İmmün yetmezlikler

Bunlar, bağışıklık sisteminin bir veya daha fazla kısmı işlev görmediğinde ortaya çıkar. İmmün yetmezlikler, yaş, obezite ve alkolizm gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir . Gelişmekte olan ülkelerde malnutrisyonun ortak bir nedeni vardır. AIDS kazanılmış immün yetmezlik için bir örnektir.

Bazı durumlarda, bağışıklık yetersizliği, örneğin, fagositlerin düzgün çalışmadığı kronik granülomatöz hastalıkta kalıtsal olabilir.

Otoimmünite

Otoimmün koşullarda bağışıklık sistemi yanlışlıkla yabancı patojenler veya hatalı hücreler yerine sağlıklı hücreleri hedef alır. Bu senaryoda, benliğin benlikten ayırt edilemiyor.

Otoimmün hastalıklar arasında çölyak hastalığı , tip 1 diyabet , romatoid artrit ve Graves hastalığı bulunur .

Aşırı duyarlılık

Aşırı duyarlılıkla, bağışıklık sistemi sağlıklı dokuları tahrip edecek şekilde aşırı tepki verir. Buna bir örnek, vücudun bir alerjene şiddetle tepki gösterdiği, hayatı tehdit eden anafilaktik şoktur .

Bağışıklık Sistemi (İmmün Sistem) – Konu Anlatımı – PDF

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here