ATP’nin Yapısı

ATP nedir? ATP yapısında bulunan moleküller? ATP yapısında yer alan kimyasal bağlar? ATP’nin özellikleri ve görevleri? ATP’nin kullanıldığı olaylar? Fosforilasyon ve Defosforilasyon ? ATP hakkında birçok bilgi yazımızda yer almaktadır..

ATP Yapısı :

   • Canlı yapısında gerçekleşen kimyasal tepkimelerde enerji aktarımı rolünü üstlenen organik bileşiklere ATP denilmektedir.
   • ATP tüm canlılar tarafından sentezlenen bir organik birleşiktir.
   • ATP molekülü yapısı içerisinde; adenin (A) bazı, riboz şekeri ve 3 fosfat molekülü içermektedir.
   • ATP yapısındaki adenin (A) ve riboz şekeri arasında glikozit bağı bulunmaktadır.

  • ATP yapısında yer alan riboz şekeri ve fosfat arasında ester bağı bulunmaktadır.
  • ATP yapısı içerisinde yer alan 3 fosfatın arasında yüksek miktarda enerji depo edilmesini sağlayan fosfat bağları bulunmaktadır.
  • ATP yapısı içerisinde yer alan 3 fosfat arasındaki fosfat bağlarının parçalanması sonucunda açığa çıkan enerji yaşamsal faaliyetlerde kullanılmaktadır.

HATIRLATMA

 • ATP yapısı içerisindeki adenin ve riboz şekeri arasındaki glikozit bağı enerji vermez.
 • ATP yapısı içerisinde yer alan riboz şekeri ve fosfat arasındaki ester bağı enerji içermez.

ÖNEMLİ BİLGİLER

  • Adenin ile ribozun birleşmesiyle oluşan yapıya nükleozit (Adenozin) denir.
  • Adenozin + fosfat grubu = Adenozin monofosfat (AMP),
  • Adenozin + 2 fosfat grubu = Adenozin difosfat (ADP),
  • Adenozin + 3 fosfat grubu = Adenozin trifosfat (ATP) oluşmaktadır.

 • ATP yapısından bir fosfat koparılırsa Adenozin difosfat (ADP) oluşur ve bu sırada bir miktar enerji açığa çıkar.
 • ATP -> ADP + P + 7300 kalori (enerji)

Fosforilasyon ve Defosforilasyon

Fosforilasyon ; canlıların ATP molekülü sentezlemesi olayına verilen isimdir. Fosforilasyon olayı sonucu bir ATP molekülünün sentezlenmesi sonucu 7300 kalori enerji açığa çıkmaktadır. ATP yapısı içerisinde yer alan 3 fosfarik asitin arasındaki bağların depo etme özelliği fosforilasyon sayesinde gerçekleşmiş olur.

Defosforilasyon ; Fosforilasyon tepkimesinin tam tersidir. Yani canlılarda enerji gereksinimi olması durumunda ATP parçalanmasına verilen isimdir. Bir ATP molekülü parçalandığı zaman 7300 kalori enerji açığa çıkmaktadır. Defosforilasyon sentezi ile serbest kalan enerji canlının yaşamsal faaliyetleri iin kullanılmaktadır.


ATP’nin Özellikleri ve görevleri için tıklayınız

ATP ’nin kullanıldığı olaylar:

  • Kasların kasılması
  • Tüm sentez olayları (fotosentez, protein sentezi, yağ sentezi…)
  • Hücre bölünmeleri
  • Hücresel solunum (oksijensiz ve oksijenli solunumun başlaması için gereklidir)
  • Deaminasyon olayı (aminoasitlerden amino grubunun ayrılması)
  • Sinirsel iletim
  • Aktif taşıma
  • Endositoz
  • Ekzositoz
  • Işık üretim

8 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here