ATP’nin Özellikleri ve Görevleri

Hücre yapısı içerisinde çok işlevli bir nükletit olan ATP , hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar gerçekleşmesi için için gerekli olan kimyasal enetjiyi taşımakla görevlidir. Biyoloji kaynaklarında adenozin 3′-trifosfat şeklinde de ifade edilir. İngilizce adenosine triphosphate‘den ATP olarak kısaltılmıştır. Tüm canlıların yapısı içerisinde yer alan ATP’nin (adenozin tri fosfat) genel formülü C10H16N5O13P3‘dür.

ATP yapısı ve arasındaki bağlar

Atp yapısı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

ATP Özellikleri ve Görevleri

 • ATP  yapısı içerisinde iki yüksek enerjili fosfat bağı içermektedir.
 • ATP yapısında adenin, riboz ve üç molekül fosforik asitten oluşmaktadır.
 • ATP (adenozin tri fosfat) depo edilemez, gerekli olduğu kadar üretilir ve kullanılır.
 • ATP’nin yapımı ve yıkımı bir birlerinden çok ters olaylardır.
 • Canlıların tüm yaşamsal olayları ve faaliyetleri içerisinde kullanılan bir enerji kaynağıdır.
 • ATP yapısı kolayca başka enetji formlarına dönüşebilmektedir. (Işık, elektrik, ısı, osmotik basınç vb.)
 • ATP canlı yapısı içerisindeki tüm reaksiyonlara katılabilirler.
 • Her canlı hücre kendi atp’sini kendisi sentezleyebilir.
 • ATP hücre yapısı içerisinde yer alan sitoplazma, mitokondri ve kloroplast gibi organellerde sentezlenmektedir.
 • Canlının yaşamsal olayların tümünde kullanılan ATP, sitoplazma ve mitokondri’nin ürettiği ATP’dir.
 • Kloroplastlarda sentezlenen ATP (adenozin tri fosfat) organik madde sentezinde ve kloroplast içerisinde yer alan diğer yaşamsal faaliyetlerde kullanılmaktadır.
 • Yüksek enerjili fosfat bağlarına sahip olan ATP’nin fosfat bağları kopması durumunda diğer kimyasal bağlardan daha fazla enerji serbest kalır.

 


ATP ve diğer biyoloji konuları hakkında detaylı bilgi sitemiz içerisinde yer almaktadır.

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here