Atomun Yapısı ve İzotoplar

Atomun Yapısı:

Atom, bir çekirdek ile bu çekirdeğin etrafını çevreleyen elektronlardan meydana gelir. Çekirdekte pozitif yüklü protonlar ile elektrik yükü taşımayan nötronlar bulunur. Elektronlar negatif yüklüdür.

Atom çapı büyük olan alkali metaller çekirdeğin en dış tabakasında yer alırlar ve enerji yönünden zayıftırlar.

Elektronlar, hepsi de negatif yüklü olduklarına göre birbirlerini itmeleri gerekirken girdikleri reaksiyonlarda aksine birbirlerini çekerler. Bu, elektronların “spin” özelliği ile açıklanabilir.


Bu özelliğe göre, elektronlar hem kendi ekseni hem de çekirdek etrafında dönerler. Ancak bu dönmeler aksi yönde olduğundan bu elektromanyetik alan oluşturarak elektromanyetik hale gelen iki elektron bulutu birbirini çeker ve bu çekim gücü elektronların birbirini itme gücünün çok üzerindedir.

İzotoplar:

Birçok elementin her birisi farklı atom ağırlığında fakat aynı kimyasal özellikte olmak üzere birden fazla şekilde bulunmalarına izotop denir.

a) Dayanıklı İzotoplar:

Doğada daha yaygın bir şekilde bulunurlar ve radyoaktif parçalanma göstermezler. Bu tip izotoplar bulundukları bileşiklerden fraksiyonel distilasyon ile elde edilebilir.

b) Radyoaktif İzotoplar:

Doğada bulunan izotopların çoğu dayanıklı oldukları ve radyoaktif parçalanma göstermedikleri halde suni olarak elde edilen izotoplar dayanıksızdır.

c) Radyoaktif Bozunma ve Özelliği:


Radyo nüklidler kendiliklerinden bir takım nükleer değişikliklerle daha dayanıklı bir hale gelmeye eğilim gösterirler ve aktiviteleri azalır, yani bozunurlar. Buna göre, radyoaktif bozunma, radyoaktif bir atomun çekirdeğinin kendiliğinden yüklü parçacıklar veya ışınlar vererek parçalanmasıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here