Asit Yağmurları Nedir Nasıl Oluşur Etkileri Ve Zararları Nelerdir?

Asit Yağmuru Nedir?

Kükürt, azot, hidrokarbon ile partikül gibi zararlı maddeler havanın kirlenmesine sebep olur. Havanın kirlenmesine neden olan bu maddeler nem ile karşılaştığı zaman, yağış olayı ile birlikte yeryüzüne düşerler. Bu sürece asit yağmuru adı verilir.

Asit Yağmurları Nasıl Oluşur?

Fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsü ile karışmasından ötürü meydana gelir. Kömür ile petrol gibi fosil yakıtların yakılmasından dolayı atmosferde kükürt ve azot içeren gazlar birikmektedir. Birikmiş olan gaz havada bulunan su buharı ile birleştikten sonra bir kimyasal tepkime meydana getirir. Bu tepkimeden sonra sülfürik asit ile nitrik asit damlaları meydana gelmektedir. Güneş ışığı bu tepkimelerin hızını arttırmaktadır. Yeryüzündeki sular Güneş’in etkisi ile ısındığı zaman bunların bir kısmında buharlaşma meydana gelir yükselmeye başlar ve atmosfere karışır.

Atmosferdeki asit, sadece yağmurlar ile değil, kar, sis, havadaki gazlar ve tanecikler yolu ile de yeryüzüne inmektedir. Yoğun oranda hidrojen iyonu barındıran yağışlar yani asit yağmurları toprağa ulaştığı zaman kalsiyum, potasyum, magnezyum gibi elementler ile tepkimeye girerler. Bu olay sonucunda ise bitkilerin kullanmış olduğu bu elementlerin topraktaki miktarında azalma yaşanır.

Asit Yağmurlarının Yoğun Görüldüğü Alanlar Nelerdir?

 • Endüstri tesislerinin fazla olduğu alanlar.
 • Trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerler.
 • Fosil yakıt kullanımın çok olduğu yerler.
 • Termik santrallerinin bulunduğu alanlar.

Asit Yağmurlarının Etkileri ve Zararları Nelerdir?

 • Toprağın yapısını bozup besin zinciri yolu ile bitki ve başka canlıların zarar görmesine sebep olur.
 • Ormandaki ağaçların yapraklarındaki büyüme ile gelişmeyi engelleyip kurumalarına neden olur.
 • Bazı hayvan türlerinin ölmesine sebep olur.
 • Topraktan derelere, ırmaklara ve göllere taşınırlar. Göl sularının hem asitliliği hem de metal tuzlarının yoğunluğunda artış olur. Bundan dolayı göl ekosisteminde tehlike meydana gelir.
 • Kültür varlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin; asit yağmurları Nemrut Dağı’nda yer alan taş anıtları ilk başta yıpratır daha sonra ise dağılmasına sebep olmaktadır.
 • İnsanlarda farklı solunum yolları hastalıkları, akciğer kanseri, nefes darlığı gibi hastalıklara sebep olur.
 • Su kirliliğine sebep olmaktadır. Akarsular ile göllerde bazı canlı türlerinin ölümüne sebep olur.

Asit Yağmurlarının Akarsu ve Göller Üzerindeki Etkileri


Hava kirliliği ya da asit yağmurunun görülmediği alanlarda pek çok akarsu ile göllerin suyunun PH miktarı 6,5 seviyesinde seyir eder. Asit yağmurlarının meydana gelmesinden sonra suyun PH değerinde bozulmak meydana gelir ve bundan dolayı bu kaynakların içinde yaşamını sürdüren balıklardan kurbağalara kadar hemen her çeşit canlı olumsuz yönde etkilenir. Daha da kötü olanı ise pek çok hayvan bu durumda hayatını kaybeder.

Asit Yağmurlarının Yapılar ve Nesneler Üzerindeki Etkileri

Asit yağmurları bunlardan başka birde yapılar ile nesneleri de etkiler. Asit yağmurları hem binaları hem de arabaların boyasını olumsuz yönde etkiler ve bu nesnelerin çok daha eski ve kötü görünmesine yol açar. Bu da daha çok boyama ve güzelleştirmek için masrafın meydana gelmesine sebep olan en önemli sebeplerden birisidir biridir.

Asit Yağmurlarının Oluşmasını Engellemek İçin Neler Yapılabilir?

 • Sanayi alanında fosil yakıt yerine kükürt ve azot içermeyen doğalgaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji tercih edilmelidir.
 • Yeşil alanların arttırılması sağlanmalıdır.
 • Orman yangınlarına karşı önlemler alınmalıdır.
 • Kalori oranı düşük olan ve havanın daha fazla kirlenmesine neden olan kaçak kömür kullanımının önüne geçilmelidir.
 • Her sene baca ile soba borularının temizlenmesi gerekmektedir.
 • Çevre kirliliğine neden olan atık maddeleri geri dönüşüm ile yeniden kullanmalıyız. Bundan dolayı bizler de atık maddeleri üstünde geri dönüşüm işareti olan kutulara atmalıyız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here