Asit, Baz ve Tuzların Özellikleri

Asitlerin Özellikleri

 • Suda çözündüğünde hidrojen iyonu (H+) veren bileşiklerdir.
 • Turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya dönüştürür. (Yani asitler kızartır.)
 • Tatları ekşidir. Örneğin; limon, domates, portakal

Bazların Özellikleri

 • Suda çözündüğünde hidroksit iyonu (OH—) veren bileşiklerdir.
 • Turnusol kağıdının rengini kırmızıdan maviye dönüştürür. (Yani bazlar morartır.)
 • Tatları acıdır. Örneğin; kabartma tozu, amonyak, çamaşır suyu

Asit Baz Dengesi


Canlılar için vücut sıvılarının ve yaşadıkları ortamın pH değeri çok önemlidir. Çünkü biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi için enzimler kullanılır. Enzimler belirli pH aralığında çalışabilir. Kuvvetli asit ve bazlar enzimlerin yapısını bozar. Yani ortamın pH değeri belirli aralıklarda sabit kalmalıdır. Örneğin, kanımızın pH sı 7,4 te sabittir. Kanın pH değeri azalır veya artarsa ölüm gerçekleşebilir.

Bir ortamın asidik veya bazik olma durumu pH değeri ile ifade edilir. pH çözeltideki H+ iyonlarının derişimini gösteren bir değerdir. H+ ve OH— iyonları derişimin eşit olduğu çözeltiler nötrdür. Saf su, nötr ortama örnektir. pH 7 çözeltinin nötr olduğunu ifade eder. pH 7 den 0 a doğru gidildikçe asitlik, 7 den 14 e doğru gidildikçe bazlık artar.

Tuzların Özellikleri

 • Asitler ve bazların birleşerek bir molekül su
 • açığa çıkarmasıyla oluşur.
 • Hücrede ve hücreler arası sıvıda çeşitli mineral
 • tuzları bulunur.
 • Tuzlar sıvı ortamda anyon ve katyon halinde
 • bulunur.
 • Hücre ve hücreler arasındaki

anyonlar; klor, bikarbonat, fosfat…


katyonlar; sodyum, potasyum, kalsiyum…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here