Anjiyotensin Nedir?

Anjiyotensin, kan damarlarının daralmasına neden olan bir protein hormonudur. Vücutta kan basıncını ve sıvı dengesini korumaya yardımcı olur.

Karaciğer, anjiyotensinojen adı verilen bir protein üretir ve serbest bırakır. Bundan sonra böbrekte üretilen bir enzim olan renin ile parçalanarak anjiyotensin I oluşturulur. Bu hormonun kendisinde herhangi bir biyolojik fonksiyona sahip olduğu bilinmez ancak anjiyotensin II için önemli bir öncüdür. Akciğerler ve böbrekler yoluyla kan dolaşımına geçtiği zaman, anjiyotensin dönüştürücü enzim etkisi ile anjiyotensin II üretmek üzere metabolize edilir. Vücudun dokularının çoğunda bulunan reseptörüne bağlandıktan sonra, Anjiyotensin II üzerine etkileri vardır:

  • Kan damarlarının daralmasına neden olan ve dolayısıyla kan basıncını artıran kan damarları (vasküler)
  • Sinirler (nörolojik), susuzluk, tuz arzu hissine yol açması ve salınmasını teşvik etmek için , anti-diüretik hormonu ile ilgili hipofiz bezi sempatik sinirlerden ve noradrenalin
  • Adrenal bezlerin, aldosteron üretimini uyarması , vücudun sodyum tutması ve böbreklerden potasyum kaybına neden olması
  • Böbrekler, sodyum tutma oranını arttırmak ve böbreklerin kan filtreleme biçimini değiştirmek için kullandı. Bu kan hacmi ve kan basıncını artırmak için böbrekte su emilimini arttırır.
  • Anjiyotensin II’nin genel etkisi kan basıncını, vücut suyunu ve sodyum içeriğini arttırmaktır.

Anjiyotensin için kullanılan alternatif isimler?

Anjiyotensin’in farklı biçimleri, Roma sayılarıyla, anjiyotensin I-IV ile gösterilir. Aktive edilen hormonlar ve hormonlara genellikle birlikte renin-anjiyotensin sistemi denir.

Anjiyotensin nasıl kontrol edilir?


Renin üretiminde bir artış, sodyum seviyelerinde bir düşüş ve böbrekler tarafından algılanan tansiyonda bir düşüş meydana gelir. Buna ek olarak, düşük kan basıncı, anjiyotensinogen’in anjiyotensin I’e dönüştürülmesiyle sonuçlanan ve semptomatik sinir sistemini uyararak renin üretimini artırabilir ve böylece silisyum devam eder.

Bununla birlikte, anjiyotensin I, anjiyotensin dönüştürücü enzim tarafından daha aktif anjiyotensin II hormonuna dönüştürülmelidir, çünkü işlev görebilir, bu, anjiyotensin metabolizması üzerinde kontrol sağlar . Renin-anjiyotensin sistemi aynı zamanda kortikosteroidler , östrojen ve tiroid de dahil olmak üzere diğer hormonlar tarafından aktive edilirhormonları. Öte yandan, natriüretik peptidler (kalpte ve merkezi sinir sisteminde üretilir), idrardaki sodyum kaybını artırmak için renin-anjiyotensin sistemini engelleyebilir.

Çok fazla anjiyotensin varsa ne olur?

Aşırı sıvının vücut tarafından tutulması ve sonuçta kan basıncının yükselmesi ile sonuçlanan çok fazla anjiyotensin II yaygın bir sorundur. Bu genellikle kalp yetmezliğinde oluşur ve anjiyotensinin de kalp büyüklüğünde büyümeye katkıda bulunduğu düşünülür. Bu yan etkilerle mücadele etmek için anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerleri gibi ilaçlar klinikte kullanılır, ancak yan etkileri vardır ve aşırı potasyum alıkoymasına (hiperkalemi) neden olabilir.

Çok az anjiyotensin varsa ne olacak?

Plazma sodyum ve potasyum konsantrasyonlarının kontrolü ve kan hacmi ve basıncın düzenlenmesi, düşük anjiyotensin seviyeleri tarafından bozulan tüm hormonal mekanizmalardır. Anjiyotensin yokluğu potasyumun tutulması, sodyum kaybı, sıvı retansiyonunun azalması (idrar çıkışının artması) ve düşük tansiyon ile ilişkilendirilebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here