Anafaz Nedir? Mayozda ve Mitozda Anafaz Evresi

Anafaz ökaryotik hücre bölünmesi sırasında kromozomların hücrenin karşı kutuplarına ayrıldığı bir aşamadır. Anafaz öncesi aşamada metafaz, kromozomlar hücrenin ortasında metafaz plakasına çekilir. Kromozomlar, hücre bölünmesinin başlangıcında yoğun şekilde yoğunlaşmış olsa da, anafaz yoluyla yoğunlaşmaya devam ediyor. Anafaz, hücre kromozomların veya kromatidlerin ayrılmasına izin veren iğ formasyonu kontrol noktasından geçtikten sonra başlar. Mikrotübüller, kromozomları merkezkaçlara bağlayan kısaltırken, kromozomlar etrafına yarı dairesel olana kadar merkezkaçya doğru çekilir. Hücre bölünmesinin bir sonraki aşamasında, telofaz, hücre çekirdeği yeniden düzenleyip bölmeye hazırlanıyor.

Mitozda Anafaz

Mitoz, hücrelerin kendilerinin tam kopyalarını yapmak için kullandıkları işlemdir. Mitoz yoluyla, iki yeni kızı hücresi tek bir ebeveynden oluşturulur, ebeveyni her biri özdeştir. Mitozdan önce, DNA içeren kromozomlar tekrarlanır ve kopyalanmış kardeş kromatitler bağlı kalır. Anafazdan önce kromozomlar yoğunlaşır, iğ lifleri mikrotübüllerden oluşur ve kromozomlar metafaz plakası üzerinde hizalanır. Ayırma onları birbirine bağlayan kohezin kırmaya başladığında kız kardeş kromatidleri anafaz başlangıcında ayrı başlarlar. Anafaz, gelişme ve sitokinez başladığında başlar, çünkü nükleer zarf reformları yapar ve kromozomlar gevşemeye başlar. Bir kere gevşek olduklarında ve hücreler bölündükten sonra, yine kendi başlarına çalışmaya başlayabilirler. Bu hücre bölünmesinin sonunu ve ara fazların başlangıcını işaret eder.

Mayozda Anafaz

Anafaz I

Mayon iki ardışık hücre bölünmesinden oluşur, aralarında DNA kopyalanmaz. Bu, her gen için iki allel içeren bir diploid organizmanın, her gente yalnızca bir alel ile bir haploid organizmaya indirgeneceği anlamına gelir. Bu alleller, anafaz I sırasında ayrılır. Mayozdan önce DNA kopyalanır ve yine tek kromozom olarak birbirine bağlanmış kardeş kromatografi üretilir. Bu kromozomların, kromozom üzerindeki genler için diğer alelleri içeren homolog çiftleri vardır. Bu kromozomlar aynı zamanda kız kardeş kromatidlerine kopyalanır. Mayozis I sırasında, homolog kromozomlar ayrılır.


Homolog kromozomlar, mayozun I. evresi boyunca kardeş kromatidleri bağlayan benzer moleküllerin bulunduğu cohesin ile birlikte bağlanırlar. Mayoz iğ, metafaz I sırasında kurulduğundan, hücre, her homolog çifti, hücrenin her bir yanından gelen mikrotübüllere bağlanmasını sağlar. Bu mikrotübüller daha sonra homolog çiftleri metafaz plakasına taşımak için birbirlerine doğru çekerler. Çiftler bağlanırken, rekombinasyon denilen bir süreçte genetik bilgi alışverişi yapabilirler . Birinci safha sırasında homolog çiftler ayrıldığında, DNA varyasyonları farklı hücrelere yönelir ve bir popülasyonun genetiğinde değişkenlik sağlar.

Anafaz II

Mayoz, her yeni kızı hücrenin ikinci bir bölümü ile tamamlanır. Aynı safhalar, bu sefer mitozdan daha fazla olan bir şekilde ortaya çıkar. Hala kız kardeş kromatitlerden yapılmış olan kromozomlar, metafaz plakasına hizalanır ve anafaz II’ye geçilmesi için bir kontrol noktası tamamlamalıdır. Anafaz II’nin başlangıcında, kız kardeş kromatidleri bağlayıcı kohezin serbest bırakıldıklarında ayrılırlar. Kromozomun kopyaları daha sonra son hedeflerine ayrılır. Bu yeni hücre, yeni nesil üretmek için karşı cinsin gametini dölleyebilen gametlere neden olacaktır.

Anafaz I veya anafaz II’ye yol açan hücresel kontrol noktaları başarısız olursa, nihai sonuç, son gamete çok fazla sayıda bir kromozom kopyası (veya çok sayıda) olacaktır. Nondisjunction olarak da bilinen bu durum, cinsel olarak çoğaltan birçok hayvanda ölümcül doğum kusurlarına ve diğer semptomlara neden olabilir. İnsanlarda bu koşullar Down Sendromu, Edwards Sendromu, Klinefelter Sendromu ve Turner sendromunu içerir. Bu sendromların, ortalama farklı fenotipler yaratan çeşitli gelişimsel belirtileri vardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here