Amino Asitlerin Yapısı ve Özellikleri

Amino asit nedir? Amino asit yapısı nedir? Amino asitlerin özellikleri nelerdir? Amino asit çeşitleri nelerdir? Temel (esansiyel) amino asitler nedir? Maddeler halinde amino asitlerin yapısı ve özellikleri nelerdir?

Yapılarında amino grubu (-NH2) ve karboksil grubu (-COOH) içeren bileşiklere amino asit denilmektedir. Proteinlerin (polipeptitlerin) monomeri yani yapıtaşı olan amino asitler karbon grubuna bağlı karbonil grubu, amino grubu ve radikal gruplardan oluşmaktadır. Doğada en iyi bilinen 20 çeşit amino asit çeşidi bulunmaktadır. Amino asit çeşitlerini tümü bitkilerde üretilmesine karşın insan ve hayvanlarda 12 çeşidi dönüşüm reaksiyonu sonucu elde edilirler. İnsan ve hayvanlar geriye kalan 8 amino asit çeşidini vücut içerisinde üretemedikleri için dışarıdan hazır olarak elde etmesi gerekmektedir. Bu şekilde dışarıdan hazır olarak elde adilen amino asitlere temel (esansiyel) amino asitler denilmektedir.

Amino Asit Yapısı

 • Karbonil grubu olarak adlandırılan asit kısmı (-COOH)
 • Amino grubu olarak adlandırılan baz kısmı (-NH2)
 • Radikal grup olarak adlandırılan değişken kısımlardan oluşmaktadır.
 • Amino grubu (-NH2) – Radikal grup – Karboksil grup (-COOH)

NOT: Fizyolojik olarak pH’da amino asitlerin amino grubu pozitif (+) yüklü olan protonlarla yüklüdür. Amino asitlerin karbonil grubu ise negatif (-) yüklü parçacıklarla yüklüdür.


Doğada 300 kadar farklı amino asit bulunmaktadır.

 • Standart Amino Asitler
 • Nonstandart Amino Asitler
 • Proteinlerin Yapısında Bulunmayan Amino Asitler

Amino Asitlerin Yapısı ve Özellikleri (Maddeler Halinde)

 • Amino asitler proteinlerin (polipeptitlerin) monomerleri yani yapı taşlarıdır.
 • Doğada en iyi bilinen 20 çeşit amino asit bulunmaktadır.
 • 20 çeşit amino asitin tümü bitkilerde üretilebilmektedir.
 • İnsanlar ve hayvanlar 20 amino asidin 12 tanesini dönüşüm reaksiyonu ile elde edebilirler. Geriye kalan 8 adet amino asidi ise dışarıdan hazır olarak elde ederler. Bu tür amino asitlere temel (esansiyel) amino asitler denilmektedir.
 • Amino asitler karbonil grubu (-COOH), amino grubu(-NH2) ve radikal (değişken) grup kısımlarından oluşmaktadır.
 • Amino asitler sindirilemezler.
 • Amino asitler karbonil grubunun içerisinde bulunan asi kısım ve amino grubunda bulunan baz kısmı nedeniyle amfoter moleküllerdir.
 • Proteinler her canlıda farklıdır yani bir diğer ifadeyle canlıya özgüdür. Bunun temel nedeni amino asitlerin sayısının, çeşidinin, dizilişinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır.
 • Proteinlerin özgün oluşundaki temel faktör canlıların genetik şifrelerinde gizlidir. Her canlının yapısında genetik bilgi bulunmakta ve bu genler her canlının kendine özgü amino asit üretmesine neden olur. tek yumurta ikizleri ve klonlanmış canlıları bir köşeye koyarsak tüm canlıların proteinleri birbirinden farklıdır diyebiliriz.
 • Amino asitleri birbirine bağlayan peptit bağları bulunmaktadır.

Amino asitler ve diğer tüm biyoloji konuları hakkında detaylı bilgi sitemiz içerisinde yer almaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here