Akraba Evliliğinin Olası Riskleri

Binlerce genetik hastalığın, basit çekinik özellikler olarak kalıtıldığı bilinmektedir.Bu hastalıkların bazıları, albinolukta olduğu gibi daha az tehlikeli olabileceği gibi, kistik fibrozis gibi kalıtsal hastalıklarda yaşamı tehlikeye sokacak düzeyde olabilir.Çekinik aleller ile kalıtılan kalıtsal özelliklerin, yavrularda ortaya çıkabilmesi için bu çekinik aleli ikiebeveynin de taşıması gerekir. Aynı durum, çekinik alellerle aktarılan kalıtsal hastalıklar için de geçerlidir.

Çekinik alellerle ortaya çıkan hastalıklardan sorumlu alellerin popülasyonda bulunma sıklıkları genellikle çok düşüktür.Bu nedenle, aynı zararlı aleli taşıyan iki bireyin karşılaşıp evlenme olasılıkları çok düşük olmaktadır.

Akraba olmayan kişiler arasındaki evliliklerde (Resim 2.30) meydana gelecek çocuklarda, bu iki alelin bir araya gelerek hastalığı oluşturma olasılığı da çok düşüktür.Ancak, evlenecek olan kişiler birinci dereceden kuzen gibi yakın akrabaysa ve bu ailede zararlı çekinik bir alel varsa, çekinik genle aktarılan bu hastalığın çocuklarda ortaya çıkma olasılığı büyük ölçüde artar.


Akraba olan insanların, aralarında akrabalık bulunmayanlara göre aynı çekinik alelleri taşıma olasılıkları daha fazla olduğu için, yakın akraba evlilikleri sonucunda, çekinik genlerle kalıtılan hastalıklara sahip çocukların doğma olasılıkları büyük ölçüde artar.

Pek çok toplum ve kültürde yakın akraba evliliklerini yasaklayan kanunlar ya da tabular vardır. Bu yasaklamalar, büyük bir olasılıkla yıllar boyunca yapılan gözlemler sonucu yakın akraba evliliklerinin doğum öncesi kayıplara ve doğum sonrası bazı özürlere neden olduğunun anlaşılması ile ortaya çıkmıştır.

İlginç bilgi; Kistik fibrozis hastalığı, Avrupa’da 2500 doğumdan birisinde rastlanmaktadır ve bu durumda popülasyondaki 25 kişiden birisi taşıyıcı durumdadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here