Abiyotik Faktörler

Dünya, sıcaklık, rüzgar maruziyeti, yağış, güneş ışığı ve besin maddesi kullanılabilirliği gibi Dünya üzerindeki yaşamı mümkün kılan bir takım çevresel değişkenlere sahiptir. Bu çevresel değişkenler abiyotik faktörler olarak bilinir ve belli bir alanda çevre koşullarının aralığını kontrol eder.

Bu faktörlerin her biri mekanda ve zamanla değiştikçe, Dünya’daki hiçbir iki yer aynı çevre koşullarını paylaşmaz. Bütün türler farklı ortamlar için farklı seviyelerde uygunluk gösterdiğinden bakteriler ve mantarlar gibi bitkiler, hayvanlar ve diğer tüm canlıların bileşimi dünyanın her bölgesinde farklılık gösterir. Güneş birçok abiyotik faktörde önemli bir rol oynar, ancak her faktör diğer abiyotik ve biyotik faktörlerden etkilenebilir.

SICAKLIK

Dünya yüzeyindeki atmosferik sıcaklık genellikle -50 ° C ila 50 ° C (-60 ° F ila 120 ° F) arasında değişir; yaşamın çoğunluğu orta menzilli daha sıcak ortamlarda yaşar. Belli bir yerde sıcaklık, Güneş’ten gelen ışınımın bir birleşimi ve ışınımın Dünya’nın yüzeyi ve atmosferi tarafından emilmesi ile belirlenir. Dünya’nın atmosferine giren Güneş’in radyasyonunun% 50’si Dünya yüzeyinde emilirken, geri kalanı ya atmosferdeki sera gazları tarafından absorbe edilir ya da Dünya’nın atmosferinden dışarı atılır.

IŞIK


Güneş’ten Işık hemen hemen tüm gezegenimizin ekosistemlerini yönlendiriyor ve burada hayatın şaşırtıcı çeşitliliğini mümkün hale getirdi. Güneş’ten gelen ışık enerjisi, fotosentezi yönlendirir, bakteri, yosun ve bitkiler tarafından CO 2’yi dönüştürmek için kullanılan bir işlemdirhücresel enerjiye dönüştürür. Dünya’nın iklimi, ışığın Dünya yüzeyinde düzensiz dağılımı ile tahrik edilmektedir. Ekvatorda Güneş’in ışığı, daha fazla alanı kaplayan yüksek enlemlerde olduğundan daha odaklıdır. Ekvatordaki odaklanmış ışık, tropikleri Dünya üzerindeki en sıcak bölgeler haline getirir. Işık varyasyonu küçük alanlar içinde önemli olabilir. Komşu bitkiler, tepeler ve diğer yapılar ışığı bloke edebilir ve bitkilerin büyümesini zorlaştırabilir. Orman ekosistemlerinde, orman kanopisinin tepesine çarpan ışığın sadece% 2’si orman zemine gelecektir.

YAĞMUR / ÇÖKELME

Yağış veya yağış, belirli bir bölgenin iklimini belirlemede çok önemli bir faktördür. Yağmur, Dünya’nın okyanusundan buharlaşmayı sağladığı için yağmur olarak Güneş’ten etkilenir ve yağmur yağar. Yağmurlar, bitkilerden gelen suyun serbest bırakılması yoluyla da düzenlenebilir. Güney Amerika’nın tropik yağmur ormanları her yıl atmosfere milyarlarca litre su akıyor ve orman ekosistemlerinin sürekliliğini sağlıyor. Çöller gibi yağmurun az olduğu alanlarda yaşam, bitkiler ve hayvanlar için gerçek bir mücadele olabilir ve birçok tür su bulmak veya depolamak için inanılmaz uyarlamalara sahiptir.

RÜZGAR

Rüzgar önemli bir faktördür çünkü buharlaşmayı arttırır ve bitkilerin rüzgarlı bir alanda hayatta kalmasını zorlaştırabilir. Işık ve sıcaklık gibi rüzgar da Güneş’ten büyük ölçüde etkilenir. Küresel rüzgar kalıpları, ekvatorda yükselen ve soğutma ve düşmeden önce kutuplara doğru hareket eden sıcak hava tarafından yönlendirilir. Bu, “ticaret” rüzgarları olarak bilinen farklı enlemlerde geçerli rüzgar koşulları yaratır

TUZ / TUZLULUK

TuzlulukTuzun ve ortamın varlığı, orada bulunan şeyin güçlü bir sürücüsü olabilir. Çoğu türün hücreleri, çevrelerindeki büyük tuz konsantrasyonları ile mücadele etmek için uğraşır ve bu nedenle tuzlu koşullarla baş etmeye yönelik adaptasyona sahip olan türler, deniz ve kıyı ekosistemleri gibi ortak tuzların bulunduğu ortamlarda bulunur.

TOPRAK VERİMLİLİĞİ


Topraktaki besin maddelerinin bulunabilirliği, bir bölgede hangi bitki türünün bulunduğunun güçlü bir belirleyicisidir. Besin değeri düşük olan stresleri tolere edebilen bitki türleri infertil topraklarda bulunma ihtimalinin yüksek olmasına karşın, büyüyebilen ve diğer bitkileri dışlayan yüksek derecede rekabetçi türler çok verimli topraklarda egemen olacaktır.

TOPOGRAFYA

Topografya, zeminin eğimine ve zeminin karşı karşıya olduğu yöne (eğilim) işaret eder. Bir alanın eğimi yassı olabilir veya olmayabilir ve yönü ışık, rüzgar ve yağışa maruz kalmasını etkileyebilir. Düz alanların drenajı zayıftır ve bu nedenle genellikle dik yamaçlı yerlerden çok daha iyi su tutar. Güneş’e bakan bir alana sahip alanlar daha fazla ışık alır ve bu nedenle çok az doğrudan güneş ışığı alan ters yönden bakan bir alana kıyasla daha fazla bitki üretime sahip olacaklardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here