Kolaylaştırılmış Difüzyon Nedir?

Kolaylaştırılmış difüzyon, glikoz gibi hücre zarından geçemeyen moleküllerin konsantrasyonu yüksek bir alandan bir taşıyıcı protein veya proteinlerin meydana getirdiği kanallar aracılığıyla konsatrasyonu daha düşük bir alana geçmesi olarak tanımlanabilir. Moleküler düzeydeki maddeler yoğunluğu daha az olan tarafa doğru geçme eğiliminde olduklarında bir enerjiye ihtiyaç duymazlar. Ayrıca glikoz dışında hücre zarından geçmeyen moleküllere örnek verecek olursak fruktoz, galaktoz, amino asitler, tuzlar gibi suda çözünebilen maddeleri örnek verebiliriz.

Difüzyon olayı, moleküllerin yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona doğru net hareketini ifade etmektedir. Difüzyon olayı, basit difüzyon veya kolaylaştırılmış difüzyon olarak meydana gelebilmektedir.

Basit Difüzyon

Basit difüzyon olayında moleküller çok yğun ortamdan az yoğun ortama herhangi bir taşıyıcı proteinin yardımı olmadan kendiliğinden geçer. Basit difüzyonun kolaylaştırılmış difüzyondan farkı tam olarak budur. Ayrıca basit difüzyon olayı canlı cansız tüm hücrelerde meydana gelmektedir. Basit difüzyon olayında da herhangi bir enerjiye ihtiyaç yoktur.

Kolaylaştırılmış Difüzyon

Glikoz gibi bazı maddeler hücrenin zar yapısından geçemez. Bu tür maddeler hücre zarından geçebilmek için taşıyıcı protein veya proteinlerin meydana getirdiği kanalları kullanırlar. Glikoz gibi moleküllerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişlerinde taşıyıcı protein veya proteinlerin meydana getirdiği kanalları kullanmasına kolaylaştırılmış difüzyon denilmektedir. Bu olayda tıp basit difüzyonda olduğu gibi enerji harcanmamaktadır.

PAYLAŞ

CEVAP VER

Please enter your comment!
buraya adınızı giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.