Fotosentez Hızını Etkileyen Çevresel Faktörler Nelerdir?

Aşağıda sizlere fotosentez hızını etkileyen çevresel faktörleri başlıklar halinde sıraladık.

  • Sıcaklık

Fotosentez enzimleri düşük sıcaklıkta çalışmaz.
Yüksek sıcaklıkta ise yapıları bozulur.

  1. Işığın dalga boyu

Klorofiller bulundurdukları magnezyum (Mg) nedeniyle yeşil ışığı yansıtırlar. Bu nedenle yeşil ışı-
ğın enerjisinden faydalanamazlar. Bunun sonucunda yeşil ışıkta fotosentez hızı düşük olur.

  • Işık şiddeti

Işık şiddeti arttıkça, ışıklı devrede ATP ve NADPH
oluşumu hızlanır fakat klorofillerin tümü aktişeştikten sonra ışık şiddeti artsa da fotosentez hızı artmaz, maksimumda devam eder. Çünkü fotosentezi etkileyen diğer faktörler sabittir.

  • CO2 miktarı

Ortamdaki CO2 miktarının artışı karbondioksit tutucuların aktişeşmesini hızlandırıır. Bir süre sonra CO2 tutucuları ve enzimler doygunluğa ulaşır. Fotosentez hızı maksimumda devam eder. Daha fazla artmaz. Çünkü fotosentezi etkileyen diğer faktörler sabittir.

  • Su miktarı

Su fotosentez için önemli bir bileşiktir. Bunun nedenlerinden biri enzimlerin görev yapmak için sulu ortama ihtiyaç duymalarıdır. Diğeri ise suyun fotolizi sonucu oluşan elektronların fs-II nin elektron açığını kapatması, protonların (H) ise besin üretimine katılmasıdır. Su oranı % 15 in altında olduğunda enzimler inaktif olacağından fotosentez durur.

  • Mineral miktarı

Fe, Mg, Ca, P, K ve N gibi birçok mineral fotosentezde
kullanılır.

Örneğin:

• Fe >>> ferrodoksin
• Mg >>> Klorofil
• P >>> ATP ve nükleik asit
• N >>> aminoasit, nükleik asit, vitamin
• Ca, K >>> enzim yapısına katılır.

  • Ortam pH si

Asit-baz arasındaki denge bitkinin büyümesi için
önemlidir. Işıktan bağımsız tepkimelerde görev
alan enzimler belirli pH aralığında çalıştığı için ortam pH si fotosentez için önemlidir.

PAYLAŞ

CEVAP VER

Please enter your comment!
buraya adınızı giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.